Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Warszawa potencjałem innowacji

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 23 Września, 2010 - 14:22, admin

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Informacje dotyczące projektu: 
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Wartość dofinansowania: 868 410,55 zł
Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji: 1.07.2009 - 31.10.2010

Opis projektu:

Warszawa potencjałem innowacji to projekt promujący przedsiębiorczość akademicką wśród warszawskiego środowiska naukowego. Mający na celu podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej działalności gospodarczej typu spin off, spin out wśród środowiska akademickiego.
Projekt miał zachęcić środowiska naukowe i akademickie do podejmowania inicjatywy, a także do tworzenia własnych przedsiębiorstw. Miał on również pokazać społeczności uniwersyteckiej jak istotna jest wymiana wiedzy między sektorem biznesowym, a ośrodkami naukowymi.

Projekt prowadzony był przez Urząd Miasta st. Warszawy we współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz Wyższą szkołą Handlu i Prawa im. Łazarskiego.
Projekt „Warszawa potencjałem innowacji” wyszedł naprzeciw oczekiwaniom środowisk akademickich, które (wg badań przeprowadzonych przez firmę Millward Brown SMG/KRC na 44 uczelniach wyższych) właśnie dotacje, szkolenia oraz doradztwo uznaje za najbardziej pożądaną i efektywną formę wspierania przedsiębiorczości w Polsce.
Przedsięwzięcie to skierowane było do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów (12 miesięcy od daty zakończenia studiów) warszawskich uczelni wyższych. Celem projektu było zwiększenie potencjału innowacyjnego wśród środowiska akademickiego, a także rozpowszechnianie wiedzy, zarówno praktycznej jak i technicznej, na temat działalności gospodarczej typu spin out/off.
Uczestnictwo w projekcie przebiegało w trzech etapach:
ETAP 1
Uczestnictwo w wykładach otwartych oraz dniach informacyjnych dotyczących przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia firm typu spin out/off.
ETAP 2
Uczestnictwo autorów 45 najlepszych i najbardziej innowacyjnych pomysłów na biznes w cyklu szkoleniowo – doradczym z zakresu praktycznej edukacji przedsiębiorczości, kreowania innowacyjnych pomysłów i wyjścia z nimi na otwarty rynek oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Etap ten zakończy się stworzeniem przez uczestników profesjonalnych planów biznesplanów.
ETAP 3
Uczestnictwo autorów 15 najlepszych biznesplanów w 6 miesięcznym procesie preinkubacji, mentoringu, doradztwie proinnowacyjnym oraz brokeringu finansowym.