Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Warszawa Chopina

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 10 Kwietnia, 2015 - 14:53, lzelazowska

Projekt „Warszawa Chopina” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Informacje dotyczące Projektu:

Wartość całkowita projektu: 946 332,48 zł

Wartość dofinansowania: 709 749,36 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie: 6.2 Turystyka

Okres realizacji: lata 2013-2015

Beneficjent: Miasto st. Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Stołeczne Biuro Turystyki

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zwiększona zostanie atrakcyjność turystyczna regionu Mazowsza oraz Warszawy poprzez powiększenie kompleksowej oferty turystycznej związanej z życiem i twórczością Fryderyka Chopina.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Nowy wizerunek Chopina – opracowany zostanie nowy, odmłodzony wizerunek Chopina, który pojawiałby się na zdjęciach w przestrzeni miejskiej w ramach aplikacji, na stronie www, materiałach drukowanych, monidłach oraz standach.
 2. Aplikacja „Żywy Chopin w mieście” – dzięki niej będzie można zrobić sobie zdjęcie z „prawdziwym” Chopinem w przestrzeni miejskiej Warszawy. Mechanizm polega na tym, że osoba ustawia się we wskazanym miejscu i pozuje do zdjęcia samodzielnie, a postać Chopina ukazuje się w aparacie fotograficznym smartphona obok pozującej osoby. Takie zdjęcie każda osoba będzie mogła, np. przesłać jako wiadomość MMS lub udostępnić w mediach społecznościowych. Aplikacja będzie dostępna w kilku miejscach przestrzeni miejskiej m.in. na terenie: Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, Łazienek Królewskich, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
 3. Aplikacja „Fryderyk Chopin w Warszawie” – będzie to nowa wersja przewodnika mobilnego, wzbogacona o ciekawostki związane z artystą. Aplikacja umożliwi turystom korzystanie z nowoczesnego narzędzia, które ułatwi i uatrakcyjni zwiedzanie Warszawy Chopina. Oprogramowanie to przeznaczone będzie dla wszystkich osób korzystających ze smartphone’ów oraz mediów społecznościowych, zarówno dla turystów jak i mieszkańców Warszawy. W aplikacji znajdzie się zakładka: Skok za miasto – będą to krótkie informacje
  o Żelazowej Woli, Brochowie, obszarach Natura 2000 położonych w okolicy tych miejscowości, tj. o Kampinoskim Parku Narodowym. Aplikacja będzie dostępna
  w 7 wersjach językowych (polski, angielski, rosyjski, francuski, hiszpański, japoński, chiński).
 4. Audiobook – zostanie stworzony dla aplikacji mobilnej „Fryderyk Chopin
  w Warszawie” oraz strony internetowej. W atrakcyjny sposób przekazywać będzie ciekawe fakty z życia Fryderyka Chopina w Warszawie. Opracowany zostanie w 7 językach, oprócz wersji polskiej, audiobook będzie dostępny także w języku angielskim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, chińskim.
 5. System biblioteki muzycznej – dzięki niej będzie można zapoznać się wybranymi utworami Fryderyka Chopina. Ww. system będzie dostępny dla aplikacji mobilnej „Fryderyk Chopin w Warszawie” oraz na stronie www.
 6. Folder i broszura: Warszawa Fryderyka Chopina – będą prezentować i promować miejsca związane z kompozytorem. Ww. wydania będą dostępne w kilku wersjach językowych.
 7. Strona internetowa – będzie platformą gromadzącą nie tylko treści o życiu i twórczości Chopina, ale będzie także prezentować związane z nim miejsca. Na stronie tej będzie można znaleźć informacje o bieżących wydarzeniach związanych z postacią kompozytora, będzie także funkcjonować kalendarium imprez. Ciekawostką strony będzie nowoczesny awatar kompozytora odpowiadający na pytania internautów.
 8. Zakup przenośnych ławeczek grających wybrane fragmenty utworów Chopina – będzie to kontynuacja  i rozwinięcie szlaku grających ławeczek.
 9. Monidła i standy promocyjne – monidło ustawione przy punkcie informacji turystycznej m.st. Warszawy, będzie szablonem do zrobienia sobie zdjęcia z Fryderykiem Chopinem. Standy z odświeżonym wizerunkiem kompozytora będą narzędziem promocyjnym projektu, na tle których będzie można zrobić sobie zdjęcie.

 

Dnia 10 kwietnia 2015 roku w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.