Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 28 Listopada, 2016 - 13:04, lzelazowska

Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Projekt pn. „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Tytuł projektu: Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wartość projektu: 12 189 423,00 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 317 580,60 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8 871 842,40 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Partner: Polska Agencja Kosmiczna

Jednostka realizująca projekt: Straż Miejska m.st. Warszawy

 

Podstawowym założeniem projektu jest wdrożenie e-usług o 3 i 4 poziomie dojrzałości, umożliwiających dwustronną interakcję, za pomocą których obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty będą mogli realizować w sposób elektroniczny wybrane usługi świadczone przez Straż Miejską m.st. Warszawy.

Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu, który pozwoli
na automatyzację, ujednolicenie i usprawnienie procesów wewnętrznych Straży Miejskiej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta. System przyczyni się również do zapewnienia mieszkańcom i gościom możliwości załatwienia wybranych spraw urzędowych przez Internet. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

1. Mapowanie procesów – inwentaryzacja obecnego systemu, jego analiza i przygotowanie wymagań systemowych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego systemu, spełnienia wymagań użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz identyfikacji ewentualnych operacji zbędnych (powodujących np. straty czasu).

2. Wytworzenie aplikacji będącej zintegrowanym środowiskiem dowodzenia (Systemu Wspomagania Dowodzenia), zakup usługi opracowania i wytworzenia aplikacji oraz niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu i oprogramowania. Na bazie ww. systemu uruchomiony zostanie również portal informacyjno-usługowy, pozwalający mieszkańcom zgłaszającym problem na sprawdzenie on-line statusu sprawy, zapoznanie się z dokumentami. To tylko niektóre z wielu planowanych funkcjonalności zintegrowanej platformy wymiany danych, której koncepcja opiera się na założeniu, że informacja jest wartością.

3. Wdrożenie systemu, tj. implementacja nowego systemu i wyłączenie starego. Informatyzacja procesów wewnętrznych administracji przyspieszy obieg dokumentów związanych z załatwianiem spraw urzędowych, a także ułatwi dostęp klientom (w tym na odległość) do potrzebnej informacji na każdym etapie postępowania administracyjnego. Istniejący system informacji przestrzennej wykorzystywany przez Straż Miejską zostanie udostępniony mieszkańcom i innym upoważnionym służbom oraz jednostkom.