Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 19 Grudnia, 2012 - 14:35, admin

Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3,40 mln zł
Wkład m.st. Warszawy: 0,18 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2,88 mln zł
Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 0,34 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie: 5.1.4 Centra przetrzymywania gatunków CITES
Okres realizacji: 01.10.2010 – 30.06.2015
Beneficjent: m.st. Warszawa
Instytucja Wdrażająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Teren inwestycji: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Opis projektu:

Tło projektu: Od kilkunastu lat Ogród Zoologiczny w Warszawie służy pomocą i daje schronienie zwierzętom zatrzymywanym przez Służby Celne, Policję i Straż Miejską. Są to ptaki i gady, głównie żółwie lądowe i wodne. Dużą grupę stanowią też duże węże (pytony i boa) jak również duże jaszczurki (warany i legwany). Są to zwierzęta nielegalnie przewożone przez granice zatrzymane w Porcie Lotniczym Okęcie i na przejściach granicznych ściany wschodniej, uciekinierzy z hodowli prywatnych znajdowani na terenie Warszawy i zwierzęta porzucone przez byłych właścicieli z terenu województw centralnych i wschodnich. Przyjmowane są też zwierzęta ujawniane w wyniku interwencji Policji w mieszkaniach osób zatrzymywanych. Od pewnego czasu możliwości lokalowe w Ogrodzie Zoologicznym wyczerpały się. Obecnie istnieje ogromna potrzeba powstawania nowych, specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeń. Ponadto, stworzenie wyspecjalizowanego ośrodka dla żywych okazów zagrożonych wyginięciem (CITES) konieczne jest ze względu na zobowiązania Polski wynikające z ratyfikowanej Konwencji Waszyngtońskiej.

Działka na której planowa jest inwestycja usytuowana jest w północnej części Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, nie jest ona zabudowana, znajduje się tam niezagospodarowany teren zielony. Teren obejmujący inwestycję (1000m²) znajduje się obok północnej bramy wejściowej do Ogrodu. 

Cel projektu:

  1. Przejmowanie zatrzymywanych żywych okazów,
  2. Zapewnienie koniecznej opieki zatrzymanym okazom gatunków CITES,
  3. Zapewnienie warunków technicznych zgodnych z wymaganiami biologicznymi gatunków,
  4. Dbałość o dalszy los zatrzymanych zwierząt poprzez pomoc w uregulowaniu ich stanu prawnego i próbę znalezienia nowego domu,
  5. Propagowanie potrzeby przestrzegania warunków CITES,
  6. Zacieśnienie współpracy między ogrodami zoologicznymi, jednostkami naukowymi oraz innymi jednostkami związanymi z ochroną gatunków CITES.

Celem projektu jest nie tylko przejmowanie zatrzymywanych żywych okazów, ale również zapewnienie koniecznej opieki weterynaryjnej i późniejszej rehabilitacji, zapewnienie godziwych warunków życia, próba znalezienia "nowego domu", organizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy służb celnych, straży miejskiej, policji, straży pożarnej, pracowników prokuratury i służb sanitarno-weterynaryjnych oraz propagowanie potrzeby przestrzegania warunków CITES. Do ośrodka będą trafiać gady, płazy, ryby i bezkręgowce.

Miejski Ogród Zoologiczny posiada kadry z docenianą wiedzą i doświadczeniem, znające zasady hodowli i problematykę CITES. Bierze udział w szkoleniach, współpracuje ze służbami celnymi, policją, strażą miejską, WWF i innymi organizacjami przyrodniczymi.

Centrum przetrzymywania gatunków CITES będzie nowoczesnym obiektem zapewniającym zwierzętom właściwą opiekę weterynaryjną i odpowiednie warunki przetrzymywania do czasu uregulowania stanu prawnego i znalezienia nowego domu. Ośrodek będzie w stanie przyjąć jednorazowo ok. 300 okazów z terenu całego kraju. Służby będą miały możliwość całodobowego przekazywania zatrzymanych okazów potrzebujących fachowej pomocy.

Będzie prowadzona elektroniczna baza danych, w której będą odnotowywane wszystkie zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o okazach, ich leczeniu oraz dalszym losie. Ta baza danych będzie mogła stanowić doskonałe źródło do analiz na użytek własny, naukowy i sprawozdawczy.

Zwierzęta przebywające aktualnie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego będą przeprowadzone do nowego ośrodka, gdzie będą miały zapewnione odpowiednie warunki i możliwość skutecznej rehabilitacji.