Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Grudnia, 2014 - 11:06, lzelazowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Warszawa 19115 to nowoczesny system komunikacji z mieszkańcami i pierwszy na taką skalę projekt w Polsce. Podobne centra działają już w innych dużych miastach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych np.: w Berlinie, Londynie czy Nowym Jorku. Jest to wspólne centrum kontaktu Urzędu Miasta, urzędów dzielnic i miejskich jednostek. Jego celem jest usprawnienie i uproszczenie komunikacji między mieszkańcami i warszawskim samorządem.

Wartość całkowita projektu: 4.458 099,91zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3.733.264,53 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II. - Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.
Okres realizacji: 01.01.2010 - 30.06.2015
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa

Głównym celem projektu Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie jest usprawnienie i uproszczenie komunikacji między mieszkańcami i warszawskim samorządem. Usługi Warszawa 19115 są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Każdego dnia zespół konsultantów przyjmuje i dystrybuuje do odpowiednich komórek merytorycznych ok. 1000 zgłoszeń - próśb o informację lub interwencję. Najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące komunikacji miejskiej, dróg i infrastruktury lub śmieci.

 

Przez system CKM rozumiane jest jedno rozwiązanie zapewniające użytkownikom końcowym dostęp z poziomu jednego interfejsu (przeglądarki internetowej) do wszystkich komponentów systemu bez potrzeby instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na stacji roboczej.

 

Komponenty systemu CKM:
- Call Center do obsługi
- Customer Relationship Management
- Baza Wiedzy
- Portal samoobsługowy dla mieszkańców m.st. Warszawy.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. zakup 60 stanowisk komputerowych typu „all-i n-one”,
2. stworzenie i uruchomienie systemu informatycznego wspierającego CKM,
3. usługi informatyczne: utrzymanie i rozwój systemu wspierającego CKM.

 

Kontakt z centrum możliwy jest za pośrednictwem kilku kanałów - przede wszystkim: wspólnego numeru infolinii - 19115, samoobsługowego portalu internetowego - www.warszawa19115.pl oraz aplikacji mobilnej. Wybierając z jeden z nich mieszkańcy mogą uzyskać informację na temat funkcjonowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek, usług (procedur i etapów realizacji spraw), planowanych wydarzeń, organizacji imprez kulturalnych czy remontów. Pod numerem 19115 można także zgłosić każdą sprawę wymagającą interwencji administracji miejskiej (np. dziura w chodniku, nielegalne wysypisko śmieci czy błąkające się zwierzę) - z wyjątkiem interwencji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, które obsługiwane są przez numer alarmowy 112. 

 

Wprowadzenie jednego numeru – 19115 – to duże ułatwienie i oszczędność czasu dla osób chcących załatwić swoją sprawę w urzędzie.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie odbyło się w dniu 03.11.2014 r. i zbiegło się z rocznicą uruchomienia projektu Warszawa 19115 (projekt ruszył 4 listopada 2013 roku). Osobą podpisującą umowę z ramienia m.st. Warszawy był Zastępca Prezydenta  – Pan Michał Olszewski, a ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego Wicemarszałkowie – Pan Wiesław Raboszuk i Pan Leszek Ruszczyk.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.