Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Praskich Szkół

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 25 Kwietnia, 2014 - 16:09, pszczesna

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość całkowita projektu: 458 464,33 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 409 915,33 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2014-31.05.2015
Jednostka realizująca projekt: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
Partnerzy w programie: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP50 i SP 258 w Warszawie przez wdrożenie programu rozwojowego w terminie od 01.01.2014 r. do 31.05.2015 r.

 

Cele szczegółowe:

1.      Zwiększenie dostępu SP50 i SP 258 do wymagań rynku pracy przez wdrożenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w terminie od 01.01.2014 r. do 31.05.2015 r.

2.      Wzrost kompetencji kluczowych tj. umiejętności uczenia się i programowania ścieżki edukacyjno-zawodowej 533 uczniów (48 % dz, 52 % ch) poprzez wdrożenie specjalistycznych programów warsztatowych w SP50 i SP 258  w terminie od 01.01.2014 r. do 31.05.2015 r.

3.      Zwiększenie szans edukacyjnych 69 uczniów (27 dz, 42 ch) o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wdrożenie programu zajęć w terminie od 01.01.2014 r. do 31.05.2015 r.

 

Projekt skierowany jest do SP50 i SP 258.