Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 29 Marca, 2013 - 15:48, redaktor

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 658 380,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 658 380,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej 
Okres realizacji: 01.01.2011 - 30.06.2013
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

Partnerzy krajowi:

- Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
- WYG International Sp. z o.o.
- Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
- Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
- Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Partner zagraniczny:
- Stowarzyszenie Niemiecko – Polskiej Współpracy Socjalnej

 

Opis projektu

CELEM OGÓLNYM projektu było zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych w ciągu 24 miesięcy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.       Poprawa jakości działania i potencjału organizacyjnego IES w opinii 65 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy/miasta, poprzez zwiększenie elastyczności finansowej IES, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kompetencji zawodowych kadr IES.

2.       Wzmocnienie trwałości i stabilności funkcjonowania IES w opinii 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rynkach lokalnych, m.in. poprzez integrację działań IES z JST, w wyniku promocji alternatywnych sposobów pozyskiwania środków na realizację działań statutowych IES.

3.       Podniesienie wiedzy z zakresu współpracy finansowej i pozafinansowej z IES w wśród wszystkich krajowych partnerów projektu, poprzez wymianę doświadczeń i Dorych praktyk z partnerem ponadnarodowym, podczas 2 wizyt studyjnych.

 

Celem wprowadzenia innowacji było wielowymiarowe i długofalowe wsparcie IES prowadzące do zwiększenia zdolności tych podmiotów do podejmowania działań w sferze ekonomicznej z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno – społecznego. Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji to zwiększenie trwałości i stabilności IES. Zostało to osiągnięte w szczególności poprzez implementację produktów finalnych projektu:

 • Instrumentu Finansowego w postaci systemu pożyczkowo/doręczeniowego wspierającego płynność finansową Instytucji Ekonomii Społecznej,
 • Systemu Monitorowania Realizowanych Przedsięwzięć dotyczącego realizacji zadań publicznych ze zintegrowaną bazą danych o Instytucjach Ekonomii Społecznej i ich udziale w konkursach i przetargach z różnych źródeł publicznych,
 • Wieloletniego Programu Współpracy z Instytucjami Ekonomii Społecznej wprowadzającego wieloletnie plany finansowe i wspólne procedury wypracowywania podstawowych kierunków działania,
 • Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, tak aby działania podmiotów łączyły w sobie stabilność finansowania zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i działalności pożytku publicznego.

 

Grupa docelowa

Użytkownicy: Pracownicy JST,

 • w wymiarze testowania 40 osób ( 33K/7M);
 • wymiarze upowszechniania, przedstawiciele JST z Warszawy i Mazowsza;
 • w wymiarze docelowym przedstawiciele 9 największych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców) i 5 największych miast z Mazowsza.

Odbiorcy: pracownicy IES,

 • w wymiarze testowania 100 osób (67K/33M);
 • w wymiarze upowszechniania 135 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Warszawy
  i Mazowsza, 100 osób biorących udział w konferencji upowszechniającej produkty, 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych mających możliwość korzystania z produktów finalnych,
 • w wymiarze docelowym przedstawiciele organizacji pozarządowych z 9 największych miast (powyżej 300 tys. mieszkańców) oraz 5 największych miast z Mazowsza.


Ciekawostka o projekcie

Efekty wdrożenia jednego z produktów projektu, Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej, można obserwować w Warszawie przy ul. Wilczej 27b, gdzie mieści się wsparta w ramach projektu kawiarnia Mama Cafe prowadzona przez Fundację MaMa (www.fundacjamama.pl).

 

Umowa o dofinansowanie projektu "TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" została podpisana w dniu 17 marca 2011 roku w Warszawie, przez Zastępcę Dyrektora Biury Funduszy Europejskich, Pana Tomasza Pactwę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------