Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

THERMOS - system modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 7 Czerwca, 2017 - 17:37, mkryger

Projekt „THERMOS – system modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej” otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 723636.

  • Lider projektu: Centre Sustainable Energy LBG (Wielka Brytania)
  • Partnerzy projektu: Imperial College of Science Technology and Medicine (Wielka Brytania), Greater London Authority (Wielka Brytania), London Borough of Islington (Wielka Brytania), Creara Consultores SL (Hiszpania), Ajuntament de Granollers (Hiszpania), Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (Polska), miasto stołeczne Warszawa (Polska), Vides Investiciju Fonds Sia (Łotwa), Aalborg Universitet (Dania), Iclei European Secretariat GMBH (Niemcy), Municipality of Alba Iulia (Rumunia), Municipio de Cascais (Portugalia)
  • Całkowita wartość projektu: 2,03 mln euro
  • Wartość projektu w m.st. Warszawie: 0,05 mln euro (0,4 mln zł)
  • Poziom dofinansowania z UE :100%
  • Jednostki realizujące projekt w m.st. Warszawie: Biuro Infrastruktury, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
  • Okres realizacji: 10.2016 - 03.2021 (54 miesiące)
Celem projektu jest dostarczenie metod, danych i narzędzi do umożliwienia władzom i innym interesariuszom funkcjonującym w mieście planowania rozwoju systemów ciepłowniczych w sposób bardziej optymalny niż obecnie, wzmocnienie rozwoju nowych niskoemisyjnych systemów ciepłowniczych, a także umożliwienie efektywnej modernizacji obecnie funkcjonujących systemów. W ramach projektu stworzona zostanie mapa ciepła, której wdrażanie będzie testowane w miastach-pilotach, m.in. w Warszawie.