Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st....

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 12 Grudnia, 2013 - 09:24, epietr

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 6 782 407,29PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 4 093 098,96 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
Priorytet: IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.
Okres realizacji: 01.01.2007-30.04.2014
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy: Mazowiecka Agencja Energetyczna

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja czterech wybranych budynków oświatowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Mokotów, Ursus, Wesołej i Woli.

Działania zrealizowane w ramach projektu doprowadzą do poprawy stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków, a co za tym idzie ograniczą w przyszłości zużycie energii przez wybrane placówki. Zakres prac obejmuje ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy to doskonały przykład na to, jak dzięki partnerstwu i przy pomocy funduszy unijnych można powziąć kroki dla poprawy obecnego stanu infrastruktury edukacyjnej. Realizacja projektu pozwoli na poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości energii niezbędnej do ogrzewania budynków szkolnych, a tym samym zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery ze spalanych paliw. Znacząco polepszy stan techniczny zaniedbanych przez wiele lat obiektów, w rezultacie skutkując znacznym obniżeniem kosztów ogrzewania, poprawą estetyki i funkcjonalności budynków.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.