Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Stycznia, 2018 - 10:19, ejozwiak

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w partnerstwie z Fundacją Chrześcijańską NEBO

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 341 427,60 PLN

Wkład własny: 301 769,52 PLN

Wartość dofinansowania: 2 174 911,60 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu:
01.01.2018 – 31.01.2020 - realizacja zakończona
Jednostka realizująca projekt:
miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja Chrześcijańska NEBO

Opis projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych 118 osób, mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez działania ukierunkowane na wyrównywanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczać umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz poprzez działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności- stworzenie dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 118 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:

- 28 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

-90 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej, w tym 30 dzieci ( objętych pracją podwórkową) i 60 osób (rodziców, opiekunów i ich dzieci, osoby wspólnie zamieszkujące).

Główne działania w projekcie:

- Wsparcie asystenta rodziny

- Wsparcie rodzin wspierających

- Praca podwórkowa

- Usługi wsparcia rodziny

- Stworzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_25.05.2018.pdf, rozmiar pliku: 372.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz Zgłoszeniowy - Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_szczesliwy_dom_07.09.2018.doc, rozmiar pliku: 1008 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2-_oswiadczenie_uczestnika_projektu_25.05.2018.pdf, rozmiar pliku: 234.48 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Deklaracja udziału w projekcie - Załącznik 3
  (plik: zalacznik_nr_3-_deklaracja_udzialu_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 357.51 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa-ARCHIWUM
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 372.63 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Formularz Zgłoszeniowy - Załącznik nr 1- ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_szczesliwy_dom.doc, rozmiar pliku: 1015 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Formularz Zgłoszeniowy - Załącznik nr 1 - ARCHIWUM2
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_szczesliwy_dom_25.05.2018.doc, rozmiar pliku: 1015.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 2- ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_2-_oswiadczenie_uczestnika_projektu.pdf, rozmiar pliku: 307.17 KB)
  Pobierz