Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Facebook

STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Stycznia, 2018 - 10:19, ejozwiak

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w partnerstwie z Fundacją Chrześcijańską NEBO

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 341 427,60 PLN

Wkład własny: 301 769,52 PLN

Wartość dofinansowania: 2 174 911,60 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu:
01.01.2018 – 31.12.2019
Jednostka realizująca projekt:
miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja Chrześcijańska NEBO

Opis projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych 118 osób, mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez działania ukierunkowane na wyrównywanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczać umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz poprzez działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności- stworzenie dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 118 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:

- 28 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

-90 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej, w tym 30 dzieci ( objętych pracją podwórkową) i 60 osób (rodziców, opiekunów i ich dzieci, osoby wspólnie zamieszkujące).

Główne działania w projekcie:

- Wsparcie asystenta rodziny

- Wsparcie rodzin wspierających

- Praca podwórkowa

- Usługi wsparcia rodziny

- Stworzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_25.05.2018.pdf, rozmiar pliku: 372.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz Zgłoszeniowy - Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_szczesliwy_dom_07.09.2018.doc, rozmiar pliku: 1008 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2-_oswiadczenie_uczestnika_projektu_25.05.2018.pdf, rozmiar pliku: 234.48 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Deklaracja udziału w projekcie - Załącznik 3
  (plik: zalacznik_nr_3-_deklaracja_udzialu_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 357.51 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa-ARCHIWUM
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 372.63 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Formularz Zgłoszeniowy - Załącznik nr 1- ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_szczesliwy_dom.doc, rozmiar pliku: 1015 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Formularz Zgłoszeniowy - Załącznik nr 1 - ARCHIWUM2
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_szczesliwy_dom_25.05.2018.doc, rozmiar pliku: 1015.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 2- ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_2-_oswiadczenie_uczestnika_projektu.pdf, rozmiar pliku: 307.17 KB)
  Pobierz