Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

„START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 14 Kwietnia, 2017 - 13:42, pszczesna

„START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Partnerzy w projekcie:
- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
- Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

 

Opis projektu:
Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia przez 120 osób, w wieku 18-65 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym należących do grupy osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i /lub znaczną, w okresie trwania projektu.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-65 lat, wykluczonych lub zagrożonych wyklucze-niem społecznym, w tym:
- 80 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i 40 osób z niepełnosprawnością znaczną,
- osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem,
- osób które nie pracują,
- osób, które są mieszkańcami Warszawy.

 

Główne działania w projekcie:
- diagnoza i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji,
- coaching zawodowy (indywidualne wsparcie każdej osoby przez coacha /trenera pracy,
- szkolenia i kursy zawodowe (dla 60 osób indywidualnie dobierane we współpracy z coa-chem/trenerem pracy i doradcą zawodowym,
- staże zawodowe (płatne 3-miesięczne staże zawodowe dla 60 osób),
- warsztaty społeczne i zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne,

 

Punkt przyjmowania zgłoszeń:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
adres: ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa
tel. 22 625 50 38, kom. 793 848 594
e-mail: osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl
strona internetowa: www.zakonmaltanski.pl
Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
Adres: ul Mortkowicza 5, 02 823 Warszawa
Tel: 513 190 981; 513 190 986
Email: startdopracy@ekon.org.pl
Strona internetowa: www.ekon.org.pl
Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiąz. od 07.06.2017r.
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_proj._obowiazujacy_od_07.06.2017r.pdf, rozmiar pliku: 607.39 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_start.doc, rozmiar pliku: 353 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_start.doc, rozmiar pliku: 278 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3_start.doc, rozmiar pliku: 277 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: zalacznik_nr_4_start.doc, rozmiar pliku: 283 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5
  (plik: zalacznik_nr_5_start.doc, rozmiar pliku: 287 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 6
  (plik: zalacznik_nr_6_start.doc, rozmiar pliku: 302.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 7
  (plik: zalacznik_nr_7_start.doc, rozmiar pliku: 287 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załącznik nr 8
  (plik: zalacznik_nr_8_start.doc, rozmiar pliku: 284.5 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący do 06.06.2017
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_start_do_pracy.odt, rozmiar pliku: 272.03 KB)
  Pobierz