Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 16 Grudnia, 2013 - 12:19, epietr

Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i Natura 2000

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Poprzez realizację projektu miejskie zasoby dziedzictwa kulturowego zyskają nowe funkcje sportowo - rekreacyjne, które będą służyć obecnym i przyszłym pokoleniom. Projekt będzie miał wpływ na poprawę jakości wypoczynku mieszkańców Dzielnicy Włochy i Ursynów dzięki atrakcyjnemu zagospodarowaniu terenu. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej m. st. Warszawy poprzez rozwój rekreacji, kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, walory antropogeniczne, podniesienie jakości przestrzeni publicznej.

Wartość całkowita projektu: 1 731 739,87  zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 494 688,58 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2. Turystyka.
Okres realizacji: 25.04.2013-31.03.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

Celem głównym projektu "Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i Natura 2000" jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej m. st. Warszawy poprzez rozwój rekreacji, kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, walory antropogeniczne, podniesienie jakości przestrzeni publicznej.
Celami szczegółowymi projektu są aktywizacja obszarów m. st. Warszawy, które są atrakcyjne turystycznie, poprzez wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Projekt przewiduje realizację dwóch zadań:

1. Fort V Włochy - Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego, etap II.
Drugi etap rewitalizacji Fortu Włochy zakłada m. in. odtworzenie historycznych narysów wału głównego i fosy, budowę drogi fortecznej - ścieżki spacerowej prowadzącej na teren lewej części dziedzińca głównego, przebudowę ścieżki biegnącej po przeciwskarpie, budowę ścieżki spacerowej przebiegającej w fosie, rekonstrukcję dostępnej części placu przed koszarami i prawej drogi fortecznej, odtworzenie historycznych narysów wału głównego i fosy, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w rejonie boiska od strony kaponiery głównej.
Jednostka realizująca ww. zadanie – Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

2. Budowa ścieżki rowerowej w Parku przy Bażantarni.
W ramach zadania została zbudowana ścieżka rowerowa o długości ok. 570 m pomiędzy ulicami Komisji Edukacji Narodowej i Rosoła, wzdłuż Parku przy Bażantarni. Ww. ścieżka rowerowa jest jednym z elementów inwestycji obejmującej budowę parku „Przy Bażantarni”, w ramach której wybudowane będą zjazdy, parkingi, chodniki oraz nawierzchnie sportowe, place zabaw, skate parki i górki do zjazdów. Ścieżka rowerowa będzie posiadała udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Jednostka realizująca ww. zadanie – Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Poprzez realizację projektu miejskie zasoby dziedzictwa kulturowego zyskają nowe funkcje sportowo - rekreacyjne, które będą służyć obecnym i przyszłym pokoleniom. Projekt będzie miał wpływ na poprawę jakości wypoczynku mieszkańców Dzielnicy Włochy i Ursynów dzięki kompleksowemu zagospodarowaniu terenu, w tym atrakcyjnej aranżacji zieleni.

Więcej o wydarzeniach w ramach projektu:

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Warszawa, Park Przy Bażantarni Dane adresowe:
Przy Bażantarni
02-793 Warszawa
2.
zamknij
Warszawa, Fort V Włochy Dane adresowe: