Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 21 Lipca, 2016 - 13:56, lzelazowska

Projekt pn. „Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie” jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Wartość projektu: 4 908 877,00 zł

Wkład m.st. Warszawy:  2 108 614,69 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 800 262,31 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności, w celu poprawy słyszalności sygnałów alarmowych na terenie miasta, w tym szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią, zagrożeniami ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, czy też w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. System rozbudowano o 119 nowych punktów alarmowania - jest on w pełni integralny z istniejącym do tej pory systemem (przed rozbudową system składał się z 54 punktów). Po rozbudowie system pozwala na przesyłanie sygnałów do około 95% mieszkańców miasta. Większość punktów alarmowania jest zlokalizowana na budynkach szkół publicznych, uzupełnionych punktami na latarniach ulicznych oraz innych obiektach użyteczności publicznej.

System został wyposażony w syreny elektroniczne, dzięki czemu zapewnia możliwość emitowania sygnałów alarmowych oraz komunikatów głosowych. System został również rozbudowany o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. Zbudowano 8 punktów pomiarowych poziomu wody zlokalizowanych w dzielnicach Wawer, Wesoła, Białołęka, Wilanów i Ursynów, 4 punkty pomiaru intensywności opadów oraz stację bazową wraz z aplikacją zarządzającą.

System alarmowania i ostrzegania daje możliwość zdalnego przekazywania nie tylko sygnałów dźwiękowych syren, lecz także komunikatów głosowych, odtwarzanych z gotowych plików lub za pomocą mikrofonu. Korzyścią takiego rozwiązania jest rozszerzenie informacji, jakie można przekazać mieszkańcom. Warszawiacy mogą otrzymać informację o tym co się dzieje, jaki jest obszar zagrożenia, w jakim czasie powinni go opuścić i w jakim kierunku się udać.

W ramach projektu m.st. Warszawa przeprowadziło szeroką akcję edukacyjną mającą na celu rozpropagowanie wśród mieszkańców wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych. Różnorodność podejmowanych działań ma na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności stanowi jedno z kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego. Realizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności (SAiOL) jest związana z koniecznością wykonywania zadań wynikających z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) oraz z § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850).

Projekt został zakończony 30 listopada 2018 roku.