Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 17 Sierpnia, 2018 - 15:23, lzelazowska

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy

Projekt pn. Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Tytuł projektu: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy

Wartość projektu: 10 547 657,12 zł

Wkład m.st. Warszawy:  4 820 879,02 zł

Wartość dofinansowania: 5 726 778,10 zł, w tym:

  • z funduszy UE:  4 716 170,20 zł
  • ze środków Budżetu Państwa: 1 010 607,90 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Partner: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze najbardziej zmarginalizowanych obszarów warszawskiej Pragi poprzez rewitalizację dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Otwockiej 7 (Szmulowizna) i ul. Strzeleckiej 10 (Nowa Praga). 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków lokalowych mieszkańców warszawskiej Pragi poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy  ul. Otwockiej 7 i ul. Strzeleckiej 10. Prace remontowe zmniejszą ryzyko degradacji obiektów objętych ochroną konserwatorską, natomiast prace termomodernizacyjne przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków o ponad 50%. Remont lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych stworzy sprzyjające warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto poprzez realizację przez m.st. Warszawa zrównoważonej polityki lokalowo-mieszkaniowej na obszarze warszawskiej Pragi projekt przyczyni się do przeciwdziałania przewidywanym, negatywnym skutkom gentryfikacji.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o.. która posiada ekspertów w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych. Planowane jest przeprowadzenie prelekcji na temat korzyści społecznych, środowiskowych i finansowych z zastosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych.