Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 7 Kwietnia, 2017 - 13:48, pszczesna

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 688 062,50 PLN
Wkład własny: 34 450,00 PLN
Wartość dofinansowania: 653 612,50 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 31.08.2018
Jednostka realizująca projekt: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

Partnerzy w projekcie:
- miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
- Fundacja po DRUGIE

Opis projektu:

Cel główny projektu: wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia u 40 uczestników projektu. Poprzez udzielenie osobom młodym kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia zwiększą się możliwości
ich zatrudnienia.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), reprezentujących w szczególności następujące grupy:
- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
- wychowankowie pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji) w tym powyżej 15 r.ż. powracający do środowiska, powyżej 18 r.ż. zakładający własne gospodarstwa domowe i posiadający trudności ze znalezieniem pracy;
- matki przebywające w domach samotnej matki;
- osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji). 

Główne działania w projekcie:
- identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- motywacja uczestników do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach wzmacniających ich kondycję psychiczną oraz kształtujących kompetencje społeczne. Możliwe będzie również skorzystanie z indywidualnych porad psychologicznych i pedagogicznych oraz wsparcia socjalnego.

Po przeprowadzeniu diagnozy i opracowaniu z uczestnikami indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego zapewnione zostanie zindywidualizowane wsparcie:
- kontynuacja nauki (uzupełnienie edukacji formalnej, potwierdzenie kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy),
- szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, adekwatnych do potrzeb uczestników zidentyfikowanych w ramach diagnozy,
- udział w warsztatach rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe uczestników.

Działania zostaną skierowane do 40 uczestników. Zakładamy, że w wyniku uzyskanego wsparcia 16 osób podejmie pracę, co najmniej 32 osoby podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub uzupełnią wykształcenie i 40 osób podniesie swoje umiejętności społeczne.

 

PUNKT ZWROTNY:

ul. Smulikowskiego 4a lok. 1

00-386 Warszawa

tel. 601 405 598

e-mail: pz@podrugie.pl

 

 

BIURO PROJEKTU:

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym“

ul. Trębacka 4 pok. 319

00-074 Warszawa

tel. 22 630-96-21

e-mail: instytut@kig.pl

Godziny otwarcia PZ:
Poniedziałek, czwartek: 09:00-14:00
Wtorek, środa, piątek 11:00-16:00

Pedagodzy:
ul. Smulikowskiego 4a/1, Warszawa
Poniedziałek, czwartek: 09:00-14:00
Wtorek, środa, piątek 11:00-16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel.: 601 405 598

Doradca zawodowy:
ul. Trębacka 4 pokój 319, Warszawa godz. 8:00–16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel.: 509912353

Pracownik ds. polityki społecznej:
ul. Niecała 2 pok. 113 (I piętro), Warszawa godz. 8:00–16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel.: 22-443-02-61

Psycholog:
ul. Smulikowskiego 4a/1
Czwartek: 11:00-16:00

Kontakt telefoniczny przez pedagogów PZ

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_pz_9_09_2016.pdf, rozmiar pliku: 630.31 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki 1-4 i 6-7 do Regulaminu
  (plik: zalaczniki_1-4_i_6-7_do_regulaminu_pz_9_09_2016.pdf, rozmiar pliku: 688.16 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 5 do Regulaminu
  (plik: zalacznik_5_umowa_ucz_pz_9_09_2016.pdf, rozmiar pliku: 470.93 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Obowiązuje od 07.04.2017 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_pz_3_04_2017.pdf, rozmiar pliku: 223.89 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Obowiązują od 07.04.2017 r. Załączniki 1-4 i 6-7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: zalaczniki_1-4_i_6-7_do_regulaminu_pz_3_04_2017.pdf, rozmiar pliku: 284.44 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Obowiązuje od 07.04.2017 r. Załącznik 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: zalacznik_5_umowa_ucz_pz_3_04_2017.pdf, rozmiar pliku: 207.36 KB)
  Pobierz