Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa (2013-2017)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 21 Stycznia, 2013 - 14:26, p.paradowski

Wartość całkowita projektu: 

2013 r. - 41 200 euro 

2014 r - 55 200 euro 

2015 r. - 73 200 euro 

2016 r - 78 600 euro 

2017 r. - 96 200 euro 

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 

2013 r. - 20 000 euro 

2014 r. - 20 000 euro 

2015 r. - 20 000 euro 

2016 r - 20 000 euro 

2017 r. - 20 000 euro 

Źródło dofinansowania: Unia Europejska

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2017

Jednostka realizująca projekt: Urząd m.st. Warszawy

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa prowadzony przez miasto stołeczne Warszawa, rozpoczął swoją działalność w styczniu 2009 roku. Będąc jednym z ponad 500 punktów europejskiej sieci informacyjnej, pełni rolę centrum informacji na temat Unii Europejskiej, realizując zadania powierzone przez Komisję Europejską.

Głównym celem Punktu jest zapewnienie bezpośredniego, efektywnego i rzetelnego przepływu informacji między Komisją Europejską a mieszkańcami Warszawy i okolic. Konsultanci pracujący w Europe Direct – Warszawa prowadzą dialog z mieszkańcami, zachęcają do dyskusji na temat współczesnej Europy, zdobywają opinie na temat funkcjonowania Unii oraz dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem pracowników Punktu jest także wskazywanie mieszkańcom stolicy możliwości wykorzystywania środków z funduszy europejskich oraz programów finansowanych z budżetu Wspólnoty.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - WARSZAWA?

 •Konsultacje i doradztwo – wsparcie w poszukiwaniu informacji na temat prawa, działalności i instytucji Unii Europejskiej, możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

 • Organizacja Europejskich Wykładów Otwartych – bezpłatnych i ogólnodostępnych spotkań poświęconych Unii Europejskiej, których tematyka każdorazowo dostosowywana jest do aktualnej sytuacji, wydarzeń czy sugestii uczestników. Do prowadzenia wykładów zapraszani są eksperci ds. funduszy europejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych europejskich sieci informacyjnych jak i eksperci z Team Europe.

 • Prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów warszawskich przedszkoli i szkół, podczas których konsultanci przekazują wiedzę na temat Unii Europejskiej i jej aktualnych priorytetów, instytucji, polityki młodzieżowej czy ciekawostek.

 • Organizacja warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub aktywnie poszukujących zatrudnienia, podczas których uczestnicy mogą nabyć nowe umiejętności, kompetencje osobiste i zawodowe.

 •Organizacja corocznej imprezy plenerowej pt. „Europa zmienia Warszawę”, w której udział bierze kilkadziesiąt instytucji realizujących projekty unijne.

 • Wydawanie Biuletynu Europejskiego, zawierającego aktualne informacje na temat Unii Europejskiej, konkursów i inicjatyw, skierowanych do organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Warszawy.

 • Prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o projektach współfinansowanych z funduszy europejskich realizowanych w Warszawie jak i aktualnie ogłaszanych konkursach w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

 • Zapewnienie bezpłatnego dostępu do publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat Unii Europejskiej.