Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 23 Września, 2010 - 14:27, admin

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rekrutacja do projektu od 3 września do 31 października 2012 r:

Formularze zgłoszeniowe można pobierać i składać (pon.-pt. w godz. 8.00-15.30) w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokoje nr 22 i 24 lub Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, ul. Andersa 5.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin naboru i uczestnictwa dostępne są także na:

www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl,

www.scon.waw.pl,

www.niepelnosprawni.pl

oraz w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy w punktach informacyjnych.

Więcej informacji: tel. (022) 4431450, 4431454, 4431467, 4431477, 4431482, 4431489, e-mail: pw@um.warszawa.pl

_______________________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 25,70 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 21,8 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Okres realizacji: lata 2009 - 2012
Jednostka realizująca projekt: m. st. Warszawa

Opis projektu:
Projekt skierowany jest do 2000 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie m. st. Warszawy.
Odbiorcom projektu zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do Internetu wraz ze wsparciem serwisowym i szkoleniowym.
Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację n/w celów szczegółowych:
1. zainstalowanie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
i dostępem do sieci osobom niepełnosprawnym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym;
2. szkolenia stacjonarne spowodują wzrost umiejętności i kompetencji uczestników projektu w zakresie wykorzystania sprzętu i Internetu oraz powiększy się liczba przeszkolonych osób korzystających z Internetu,
3. kontent e–learningowy, uczestnicy nauczą się zdobywać informacje w sieci, wypełniać dokumenty i przesyłać je drogą on-line oraz komunikować się przez Internet, zwiększy się efektywność i ilość przekazywanych informacji,
4. platforma cyfrowa, dedykowany portal internetowy, na której umieszczone będą wszelkie materiały, wskazówki, szkolenia e-learningowe, platforma zapewni połączenie z Help Deskiem i dowolną jednostką udostępniającą usługi on – line oraz dostęp do organizacji społeczności internetowej osób niepełnosprawnych, efektem będzie zwiększona liczba osób korzystających
z Internetu.
Dn. 31 grudnia 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.