Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 20 Października, 2017 - 08:27, agrabias

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

Projekt pn. „Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2”

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 82 013 605,00 PLN

Wartość kwalifikowalna projektu: 47 427 065,93 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 40 313 006,04 PLN

Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Program Operacyjny: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Priorytet III. Rozwój drogowej sieci TEN-T i transportu multimodalnego 

Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Okres realizacji: 26.02.2016 – 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Opis projektu:

Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego (dł. 0,97 km) o zwiększonej przepustowości i nośności stanowiącego wraz z już wybudowamymi/przebudowanymi odcinkami dróg bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego Warszawy z międzynarodową siecią drogową TEN-T oraz z międzynarodową siecią lotniczą TEN-T. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, zapewniając powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T oraz wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.                                                                                                                                                                                                             

Projekt przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenia wpływu transportu na środowisko, zmniejszy zatłoczenie i ograniczenia przepustowości infrastruktury transportowej.

Dodatkowe informacje:

W dniu 03.10.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.