Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 20 Października, 2017 - 08:27, agrabias

Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

Projekt pn. „Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2”

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 92 641 858,00 PLN

Wartość kwalifikowalna projektu: 47 427 065,93 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 52 909 830,80 PLN

Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Priorytet III. Rozwój drogowej sieci TEN-T i transportu multimodalnego 

Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Okres realizacji: 26.02.2016 - 31.12.2020

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Opis projektu:

Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego (dł. 0,97 km) o zwiększonej przepustowości i nośności stanowiącego wraz z już wybudowamymi/przebudowanymi odcinkami dróg bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego Warszawy z międzynarodową siecią drogową TEN-T oraz z międzynarodową siecią lotniczą TEN-T. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, zapewniając powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T oraz wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.                                                                                                                                                                                                             

Projekt przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenia wpływu transportu na środowisko, zmniejszy zatłoczenie i ograniczenia przepustowości infrastruktury transportowej.

Dodatkowe informacje:

Zdjęcia projektu są dostępne na stronie internetowej www.zmid.waw.pl

W dniu 03.10.2017  została podpisana umowa o dofinansowanie projektuW dniu 25.07.2019 został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu.