Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 11 Października, 2016 - 11:58, p.paradowski

Projekt pn. jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 60 605 278,81 PLN

Wartość kwalifikowalna projektu: 52 378 192,67 PLN

Wartość wkładu miasta: 8.411.949,23 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 44 521 463,76 PLN

Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego,

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Okres realizacji: 01.01.2016 - 30.09.2020

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Opis projektu:

Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego (dł. 0,775 km) o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego wraz z już wybudowanymi/przebudowanymi odcinkami dróg bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego jakim jest miasto Warszawa z międzynarodowymi sieciami TEN-T: drogową i lotniczą. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, ponieważ zrealizuje wysokiej jakości powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T, oraz zapewni wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.

Inwestycja polega na:

- przebudowie ul. Marynarskiej na odc. od ul. Taśmowej do węzła Marynarska – Wołoska – Rzymowskiego w Warszawie w dzielnicy Mokotów,

- przebudowie istniejącej infrastruktury oraz wykonania urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

Dodatkowe informacje:

Zdjęcia projektu są dostępne na stronie internetowej www.zmid.waw.pl

W dniu 09.08.2016 podpisano Umowę o dofinansowanie projektu. W dniu 25.10.2018 został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu. W dniu 06.04.2020 został podpisany Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.