Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 19 Grudnia, 2012 - 11:45, admin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 26 938 337,79 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 4 998 783,11 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie: 6.1 Kultura
Okres realizacji: 01.01.2007 r. – 30.06.2011 r.
Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera, znajdującego się w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Zamoyskiego 20. Teatr Powszechny rozpoczął działalność w 1945 r. i był pierwszym otwartym po wojnie teatrem w Warszawie. Przebudowa i modernizacja Teatru miała charakter kompleksowy i objęła powiększenie scen teatralnych i tym samym zwiększenie liczby miejsc na widowni, przebudowę korytarzy wewnątrz Teatru oraz budowę pomieszczeń zaplecza. Modernizacja Teatru objęła między innymi zakup i montaż wind dla niepełnosprawnych, montaż nowoczesnego oświetlenia i nagłośnienia oraz instalację nowoczesnej wentylacji i klimatyzacji. Dzięki rozbudowie powierzchnia teatru została powiększona o 700 m2, a kubatura zwiększona o 3500 m3. Rozbudowano wejście główne oraz dobudowano niezależne wejścia do sceny najmniejszej. 

Łączna liczba miejsc na wszystkich trzech scenach teatru uległa  zwiększeniu z 470 do 600. 

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę dostępności, funkcjonalności efektywności energetycznej, bezpieczeństwa oraz estetyki budynku i otoczenia.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie" miało miejsce dnia 6 sierpnia 2010 roku.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.