Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Projekt Rumourless Cities finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 24 Lipca, 2019 - 11:35, kgano

Projekt Rumourless Cities finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem projektu Rumourless Cities w Sieci Transferu URBACT finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

Projekt Rumourless Cities finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

 

 

Informacje dotyczące Projektu: 

 

 

Wartość całkowita Projektu (wszyscy partnerzy): 599.982,20 euro

 

Wartość dofinansowania Projektu (wszyscy partnerzy): 451.220,41 euro

 

Wartość projektu w m.st. Warszawie: 75.814,86 euro

 

Wartość dofinansowania w m.st. Warszawie: 53.070,40 euro

 

Poziom dofinansowania: 70 % wydatków kwalifikowalnych

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program Operacyjny: URBACT III

 

Okres realizacji:

Faza 1 4 kwietnia - 4 października 2018 (6 miesięcy)

Faza 2 4 grudnia 2018 – 4 grudnia 2020 (24 miesiące)

 

Beneficjent: Miasto st. Warszawa

 

Komórka merytoryczna i główny realizator projektu w obrębie m.st. Warszawy: Centrum Komunikacji Społecznej

 

 

 

Opis projektu:

Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem projektu Rumourless Cities w Sieci Transferu URBACT finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu URBACT III.

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Więcej  o programie: https://urbact.eu/, https://urbact.eu/urbact-polska.

 

Sieć Transferu URBACT opiera się na wymianie wiedzy i doświadczenia poprzez wdrażanie
i adaptację dobrych praktyk przez miasta Europejskie. W ten sposób URBACT zachęca do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju. Sieć Rumourless Cities jest prowadzona przez miasto Amadora w Portugalii, które będzie dzielić się z innymi europejskimi miastami Dobrą Praktyką
pt. „Nie karmić plotek”.

 

Partnerzy:

Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg – Okręg administracyjny Hamburga - Altona (Niemcy), Gmina Mesyna (Włochy), Gmina Alba Iulia (Rumunia), Miasto Cardiff (Wielka Brytania)

 

Celem projektu jest wzmocnienie spójności i różnorodności społecznej poprzez przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom wobec grup marginalizowanych i narażonych na dyskryminację.
Projekt opiera się na strategii antypodowej opracowanej przez Daniela de Torres Barderi z Barcelony, która polega na planowaniu i wdrażaniu procesu wzmacniania postaw otwartości i tolerancji.

M.st. Warszawa realizuje kampanię składającej się z szeregu działań skierowanych do mieszkanek
i mieszkańców Warszawy mających na celu podnoszenie ich wiedzy na temat imigrantów, różnić kulturowych i stereotypów. Głównym rezultatem projektu będzie program informatyczny, skierowany do Warszawianek i Warszawiaków, który w atrakcyjnej będzie uczył kompetencji międzykulturowych.

 

Kluczową zasadą realizacji projektu jest partycypacja społeczna. W obrębie warszawy utworzono Lokalną Grupę Wsparcia Urbact (Urbact Local Group ULG), która jest zaangażowana w kreowanie pomysłów na działania w ramach projektu, ich realizację oraz ewaluację.
Grupa składa z przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych
i międzynarodowych, ośrodków naukowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych, zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

Dodatkowe informacje na temat Lokalnych Grup Wsparcia URBACT dostępne są w podręczniku https://urbact.eu/sites/default/files/the_urbact_local_support_group_toolkit-polish.pdf

 

Aby dowiedzieć się więcej o Sieci zachęcamy do obserwowania nas na  https://www.facebook.com/rumorlesscitiesnetwork/  i https://twitter.com/RumorlessCities?lang=en  lub subskrybuj Newsletter.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Warszawa przyłączyła się do Sieci Transfferu Rumorless Ciries!
    (plik: rumorless_ciries.pdf, rozmiar pliku: 312.33 KB)
    Pobierz