Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Projekt pt. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź”...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 26 Kwietnia, 2017 - 09:18, epietr

Projekt pt. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap”, realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego została podpisana w dniu 30.12.2016 r. W Warszawie zostanie wybudowany jednopoziomowy parking P+R Młociny III dla 155 samochodów osobowych (łącznię z 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 24 miejsca dla rowerów, z elementami odnawialnych źródeł energii (OZE) i systemem pobierania opłat (SPO).

Planowany parking bezpośrednio przylega do węzła komunikacyjnego Młociny, skupiającego wszystkie (poza koleją) środki warszawskiej komunikacji publicznej – metro, autobusy, tramwaje, system rowerów miejskich Veturilo i autobusów podmiejskich. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zwiększyło się z chwilą uruchomienia trasy i Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Osobami korzystającymi z nowego parkingu przesiadkowego będą przede wszystkim mieszkańcy Warszawy i okolic oraz turyści.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Efekt będzie odczuwalny poprzez mniejszy ruch na drogach, czystsze powietrze oraz mniejszy hałas.

 Parking zostanie wykonany w pasie rozdzielającym jezdnię ul. Kasprowicza od strony południowej głowicy stacji metra Młociny. Przewiduje się OZE w postaci paneli fotowoltaicznych i punktów ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Parking będzie realizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług tak, by były użyteczne dla wszystkich. Umowa o dofinansowanie projektu przewiduje wykonanie parkingu do 31.12.2017 r.