Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 4 Grudnia, 2012 - 10:16, anarowska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 4 469 579,28 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 4 469 579,28 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Okres realizacji: 01.05.2012-31.12.2014

Jednostka realizująca projekt: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Partnerzy: m.st. Warszawa, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORiS

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie 120 istniejących i powstanie 8 nowych Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim poprzez kompleksowe wsparcie dla pracowniczek i pracowników PES oraz kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym w subregionie warszawskim w ciągu 32 miesięcy.

 

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania 355 pracowników PES (w tym
  co najmniej poprzez zwiększenie dostępu do usług prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwa i szkoleń dających wiedzę i umiejętności prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.
 2. Wyposażenie w kompetencje 27 kobiet i 18 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem
  w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych oraz wzmocnienie powstających w ramach projektu spółdzielni poprzez udzielenie dofinansowania
  na przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe.
 3. Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w ekonomii społecznej.
 4. Wzrost zaangażowania partnerów w 10 środowiskach lokalnych z subregionu warszawskiego we wsparcie rozwoju PES.
 5. Wypracowanie modelowej procedury kontraktowania przez samorząd
  z wykorzystaniem klauzul społecznych.

 

Projekt skierowany jest do:

 1. Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz ich pracowników/pracowniczek.
 2. Bezrobotnych kobiet i mężczyzn.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin szkolenia z zakresu klauzul społecznych
  (plik: regulamin_szkolen_17.03.2015.pdf, rozmiar pliku: 107.12 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin udzielania doradztwa z zakresu klauzul społecznych
  (plik: regulamin_udzielania_doradztwa_15.09.2015_r.pdf, rozmiar pliku: 76.71 KB)
  Pobierz