Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 7 Stycznia, 2014 - 09:54, epietr

Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Przygotowana dokumentacja zakłada rozwiązania służące upłynnieniu ruchu, poprawie przepustowości, poprawie warunków ruchu, likwidacji wąskich gardeł, ograniczeniu liczby zatrzymań poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, sygnalizacji świetlnej lub rozwiązań wielopoziomowych. Zawarte w dokumentacji rozwiązania przyczynią się do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych i wypadków, poprawy warunków utrzymania infrastruktury drogowej, ochrony środowiska.

Informacje dotyczące projektu:

Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 10.974.994,88 PLN

Wartość wkładu miasta: 8.809,789,88 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2.165.205,00 PLN

Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

Okres realizacji: 2005-2015

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich / Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Opis projektu:

Celem projektu było przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji w ramach odrębnych projektów (w perspektywie finansowej UE 2014-2020):

- Modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska odcinek węzeł Marsa - granica miasta,

- Budowy ul. Wirażowej na odc. od powiązania w węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia,

- Budowy ul. Marynarskiej na odc. od ul. Taśmowej do ul. Rzymowskiego

- Rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2.

Dokumentacje projektowe objęte projektem zostały poddane audytowi bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w celu eliminacji szkodliwych rozwiązań już na etapie przygotowania inwestycji. Ocena przeprowadzona na etapie Studiów Wykonalności pozwoliła ocenić zasadność inwestycji, ich warianty pod względem opłacalności realizacji, a także eksploatacji, określić zakres realizacji w celu uzyskania spodziewanych efektów.