Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 13 Czerwca, 2012 - 16:06, m.kolodziejski

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 11 584 369,69 zł
Wkład m.st. Warszawy: 3,04 mln zł
Kwota dofinansowania z funduszy UE: 6 834 095,54 zł 
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 85% kosztów kwalifikowalnych
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
Priorytet: Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie: Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
Okres realizacji: 20.07.2007 – 30.09.2015
Jednostki realizujące projekt: Dzielnica Białołęka, Dzielnica Śródmieście, Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy
Partnerzy: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Beneficjent: Miasto st. Warszawa

Opis projektu:

Projekt Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa zakłada wykonanie układu technologicznego kogeneracja (trigeneracji) dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz połączenie dwóch rodzajów odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej (kolektory słoneczne) i geotermalnej (pompy ciepła) . Kogeneracja, polegać będzie na wytwarzaniu energii elektrycznej w generatorach napędzanych silnikami gazowymi z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła odprowadzanego z chłodzenia silnika i spalin na potrzeby grzewcze (centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne wentylacji, ciepła woda ubytkowa) i chłodnicze (woda lodowa dla klimatyzacji).

Dzięki dofinansowaniu z UE nowe instalacje otrzymają następujące inwestycje:
1. Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie - .
2. Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie.
3. Budowa żłobka przy ul. Strumykowej 18  w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych).
4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 112 przy ul. Berensona 31 w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych).
5. Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym  im. Św. Rodziny w Warszawie

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii i kogeneracji w wybranych budynkach użyteczności publicznej m.st. Warszawy będzie miało na celu zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. W wyniku realizacji projektu osiągniemy efekt ekologiczny w postaci ilości zaoszczędzonego paliwa do 30%, a ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej wyniesie 7518,94 GJ/rok.

Miasto stołeczne Warszawa będzie realizowało projekt we współpracy ze Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym i Mazowiecką Agencją Energetyczną w zakresie promowania działań na rzecz oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej.

Umowę w sprawie dofinansowania projektu podpisali w dniu 18 czerwca 2012 r. Pan Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego: Pan Krzysztof Strzałkowski, Wicemarszałek oraz Pan Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.   Uroczyste podpisanie ww. umowy odbyło się w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.