Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 12:33, epietr

Projekt „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” realizowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy.

Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii. Aktualnie wiedza samorządów lokalnych o jakości i dostępności świadczonych usług jest ograniczona. W konsekwencji, środki przeznaczone na świadczenie usług publicznych przez samorząd są wydawane niewystarczająco efektywnie. Celem projektu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy samorządu na temat jakości i dostępności usług publicznych w pięciu kategoriach usług: edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, komunalnych i komunikacyjnych.

 Ważnym elementem projektu jest wzmocnienia udziału mieszkańców – czyli odbiorców usług – w procesie diagnozowania jakości i dostępności usług publicznych oraz określenia standardów i planowania rozwoju tych usług. Punktem wyjścia do włączenia mieszkańców w planowanie rozwoju usług będzie przygotowanie diagnozy poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych i jakości życia mieszkańców Warszawy oraz pozostałych gmin, w tym przeprowadzenie szerokich badań jakościowych i ilościowych. Diagnoza będzie opierała się na zestawie wskaźników określających stopień satysfakcji z jakości usług – wskaźniki te zostaną stworzone podczas tematycznych warsztatów przez przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych (ekspertów w danej dziedzinie) tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały dany rodzaj usługi. Mieszkańcy włączani będą w planowanie rozwoju usług publicznych również na kolejnych etapach, podczas tworzenia założeń do strategii oraz w trakcie szerokich konsultacji społecznych wstępnych projektów strategii.

 Efektem projektu będzie (obok wypracowanych strategii rozwoju usług publicznych dla dzielnic Warszawy i gmin partnerskich) uniwersalny model diagnozowania potrzeb i planowania rozwoju usług publicznych, który będzie mógł być wykorzystany przez inne samorządy w Polsce.

 Partnerami realizacji projektu są: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz Miasto Kobyłka, Gmina Łomianki, Gmina Michałowice, Gmina Pruszków, Gmina Konstancin Jeziorna, Gmina Lesznowola i Miasto Piaseczno.

 Zakończone działania w projekcie

 1. Przygotowanie merytoryczne do realizacji projektu, szkolenie dla urzędników odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów strategicznych – szkolenia "Planowanie strategiczne na szczeblu dzielnicy/gminy – partycypacyjne tworzenie dokumentów strategicznych" trwały 3 dni, wzięło w nich udział 75 osób z osiemnastu dzielnic Warszawy i z gmin partnerskich w projekcie.

2. Analiza podobnych narzędzi służących recenzowaniu usług publicznych oraz diagnozowaniu potrzeb społecznych, które wykorzystywane są w innych miastach w Polsce i za granicą.

3. Zebranie i analiza tzw. danych zastanych dotyczących świadczonych usług publicznych w dzielnicach Warszawy i gminach partnerskich w projekcie - szczegółowa analiza danych statystycznych m.in. z dzielnicowych i gminnych domów kultury, bibliotek, szkół itp.

4. Badanie potrzeb społecznych oraz jakości życia mieszkańców, diagnoza dostępności i jakości świadczonych usług publicznych – badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców warszawskich dzielnic i czterech gmin partnerskich. Przed przygotowaniem narzędzia przeprowadzono serię warsztatów (z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych, ekspertami w danej dziedzinie) służących dobraniu wskaźników do efektywnego zbadania potrzeb społecznych w obszarze usług publicznych. 

Planowane działania w projekcie

5. Badanie satysfakcji mieszkańców korzystających z usług publicznych.

6. Partycypacyjne stworzenie założeń do strategii rozwoju usług publicznych w poszczególnych dzielnicach Warszawy i gminach ościennych. Na podstawie analizy dostępnych danych zarządy poszczególnych dzielnic i gmin podejmą decyzję o charakterze strategicznym: rozwój jakiego rodzaju usług będzie traktowany priorytetowo. Następnie przy udziale mieszkańców stworzone zostaną założenia do budowy strategii rozwoju wybranego rodzaju usług publicznych.

7. Przygotowanie wstępnej wersji strategii rozwoju usług publicznych w wybranym obszarze w każdej dzielnicy Warszawy i czterech gminach partnerskich.

8. Szerokie konsultacje społeczne wstępnych wersji strategii rozwoju usług publicznych, a następnie opracowanie, przyjęcie i upublicznienie ostatecznych strategii rozwoju usług publicznych dla dzielnic i czterech gmin partnerskich.

9. Przygotowanie poradnika dla samorządów dotyczącego partycypacyjnego diagnozowania potrzeb, recenzowania usług publicznych oraz planowania ich rozwoju. W podręczniku przedstawione i opisane zostaną narzędzia przygotowane w ramach projektu.