Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 4 Października, 2017 - 15:07, lzelazowska

Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 9 422 072,77 zł

Wkład m.st. Warszawy: 4 487 010,52 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 4 935 062,25 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy, Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

Celem ww. projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających m.st. Warszawę poprzez modernizację i wdrożenie nowej oferty edukacyjno-kulturalnej w zabytkowej willi przy ulicy Siarczanej 6 na terenie Dzielnicy Targówek  oraz w  siedzibie biblioteki Dzielnicy Włochy w  Pałacu Koelichenów.

W ramach pierwszego zdania zabytkowa willa przy ul. Siarczanej 6, która znajduje się w złym stanie technicznym i nie jest obecnie użytkowana, zostanie poddana kompleksowej renowacji i rozbudowie. Budynek został zabezpieczony przed dalszą degradacją m.in. poprzez przeprowadzenie zewnętrznych prac budowlanych. Ponadto zostaną wykonane roboty wykończeniowe oraz instalacyjne, a sam obiekt zostanie rozbudowany .Dzięki ww. działaniom willa zostanie zaadaptowana na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, które będzie stanowić nowoczesną przestrzeń edukacyjno-kulturalną, dającą szerokie możliwości rozwoju dla różnorodnych grup odbiorców. Nowatorskie podejście do koncepcji miejsca tj. modelu współkreacji oferty przez mieszkańców i turystów zapewni optymalne wykorzystanie CKiAL. W ramach projektu zostanie również zagospodarowany zabytkowy park przy willi.

W ramach kolejnego zadania działaniom remontowym i termomodernizacyjnym zostanie poddany zabytkowy Pałac Koelichenów, co zapobiegnie degradacji obiektu i stworzy podstawy do zwiększania powierzchni wykorzystywanej na cele kulturalne. Przy współpracy z lokalnymi organizacjami sektora pozarządowego powstanie Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy – nowoczesne miejsce spotkań z lokalną historią. Pomieszczenie dedykowane Archiwum zostanie zaprojektowane zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego (projektowanie produktów i usług w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji) i wyposażone w urządzenia stylizowane na lata 20-te XX wieku. Znajdzie się tu ekspozycja pamiątek o wartości historycznej, a część dóbr kultury zostanie zdigitalizowana. Planowany jest również zakup sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcjami wzroku. Ponadto w wyremontowanej bibliotece będą organizowane np. spotkania historyczne, gry miejskie, warsztaty dla szkół.