Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 4 Października, 2017 - 15:07, lzelazowska

Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 9 422 072,77 zł

Wkład m.st. Warszawy: 4 487 010,52 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 4 935 062,25 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy, Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

Celem ww. projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających m.st. Warszawę poprzez modernizację i wdrożenie nowej oferty edukacyjno-kulturalnej w zabytkowej willi przy ulicy Siarczanej 6 na terenie Dzielnicy Targówek  oraz w  siedzibie biblioteki Dzielnicy Włochy w  Pałacu Koelichenów.

W ramach pierwszego zdania zabytkowa willa przy ul. Siarczanej 6, która znajduje się w złym stanie technicznym i nie jest obecnie użytkowana, zostanie poddana kompleksowej renowacji i rozbudowie. Budynek został zabezpieczony przed dalszą degradacją m.in. poprzez przeprowadzenie zewnętrznych prac budowlanych. Ponadto zostaną wykonane roboty wykończeniowe oraz instalacyjne, a sam obiekt zostanie rozbudowany .Dzięki ww. działaniom willa zostanie zaadaptowana na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, które będzie stanowić nowoczesną przestrzeń edukacyjno-kulturalną, dającą szerokie możliwości rozwoju dla różnorodnych grup odbiorców. Nowatorskie podejście do koncepcji miejsca tj. modelu współkreacji oferty przez mieszkańców i turystów zapewni optymalne wykorzystanie CKiAL. W ramach projektu zostanie również zagospodarowany zabytkowy park przy willi.

W ramach kolejnego zadania działaniom remontowym i termomodernizacyjnym zostanie poddany zabytkowy Pałac Koelichenów, co zapobiegnie degradacji obiektu i stworzy podstawy do zwiększania powierzchni wykorzystywanej na cele kulturalne. Przy współpracy z lokalnymi organizacjami sektora pozarządowego powstanie Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy – nowoczesne miejsce spotkań z lokalną historią. Pomieszczenie dedykowane Archiwum zostanie zaprojektowane zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego (projektowanie produktów i usług w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji) i wyposażone w urządzenia stylizowane na lata 20-te XX wieku. Znajdzie się tu ekspozycja pamiątek o wartości historycznej, a część dóbr kultury zostanie zdigitalizowana. Planowany jest również zakup sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcjami wzroku. Ponadto w wyremontowanej bibliotece będą organizowane np. spotkania historyczne, gry miejskie, warsztaty dla szkół.