Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Żłobkowy start – Projekt współfinansowany jest ze środków...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 2 Listopada, 2020 - 08:52, bgolab

Żłobkowy start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 7 431 537,18 PLN
Wkład własny: 1 495 963,56 PLN
Wartość dofinansowania: 5 935 573,62 PLN
Wkład UE: 5 935 573,62 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy
Działanie: 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2022
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Opis projektu:

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 234 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 234, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 90 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 144 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:
• przygotowanie 2 żłobków do bieżącego funkcjonowania
• wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Żłobka nr 40 przy ul. Z. Klemensiewicza 6
• wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Żłobka nr 3 przy ul. E. Warchałowskiego 8

Dokumenty projektowe (pliki do pobrania) dot. rekrutacji na część miejsc w Żłobku nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Ursynów) w ramach realizowanego Projektu „Żłobkowy start”:

1. Regulamin uczestnictwa
2. Formularz zgłoszeniowy – Żłobkowy start
3. Oświadczenie uczestnika – Żłobkowy start
4. Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobkowy start
5. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka – Żłobkowy start

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin
  (plik: regulamin-uczestnictwa-zlobkowy-start-aktualny.docx, rozmiar pliku: 894.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zalacznik-nr-1-formularz-zgloszeniowy-zlobkowy-start-aktualny.doc, rozmiar pliku: 443 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie uczestnika projektu
  (plik: zalacznik-nr-2-oswiadczenie-uczestnika-zlobki-na-start-aktualny.docx, rozmiar pliku: 815.92 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Umowa uczestnictwa
  (plik: zalacznik-nr-4-umowa-uczestnictwa-w-projekcie-zlobkowy-start-aktualny.docx, rozmiar pliku: 719.39 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka
  (plik: zalacznik-nr-5-umowa-w-sprawie-korzystania-z-uslu-zlobka-zlobkowy-start-aktualny.docx, rozmiar pliku: 707.46 KB)
  Pobierz