Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 11 Maja, 2017 - 13:08, ejozwiak

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W dniu 1 października 2019 r. zakończono realizację projektu.

 
ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ 


Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 077 507,02 PLN

Wkład własny: 2 431,427 PLN

Wartość dofinansowania: 9 646 080,69 PLN

Wkład UE: 9 662 005,62 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet:
VIII Rozwój rynku pracy
Działanie: 8
.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.09.2019
Jednostka realizująca projekt:
miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Partnerzy w projekcie:

- Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka

Opis projektu:

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 450 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 450, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 350 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim  i 100 osób bezrobotnych  lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

- 280 godzinne szkolenia zawodowe – opiekunka dziecięca

- przygotowanie 3 żłobków do bieżącego funkcjonowania

- wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Truskawkowej

 - wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Krzyżówki

- wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Odkrytej

Pliki do pobrania

 1. 1.
  PLAKAT 1
  (plik: i_plakata4_praca.jpg, rozmiar pliku: 2526.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  PLAKAT 2
  (plik: ii_plakata4_praca.jpg, rozmiar pliku: 2901.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  RREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_07_2019.pdf, rozmiar pliku: 767.84 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ZAŁĄCZNIK nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  (plik: zalacznik_nr_1_regulamin_rekrutacji_do_zlobkow_2019_05.pdf, rozmiar pliku: 708.88 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  ZAŁĄCZNIK nr 2 - do regulamiu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: zalacznik_nr_2_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_2019.pdf, rozmiar pliku: 576.67 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  ZAŁĄCZNIK nr 3 - REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW
  (plik: zalacznik_nr_3_regulamin_rekrutacji_do_zlobkow_2019_07.pdf, rozmiar pliku: 539.71 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  ZAŁĄCZNIK nr 4 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  (plik: zalacznik_nr_4_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_07_2019.pdf, rozmiar pliku: 443.73 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 56
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_56_05_2019.pdf, rozmiar pliku: 430.11 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 57
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_57_05_2019.pdf, rozmiar pliku: 430.51 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 58
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_58_05_2019.pdf, rozmiar pliku: 430.71 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-ARCHIWUM
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_20.10.2018.pdf, rozmiar pliku: 836.43 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  ZAŁĄCZNIK nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_21_10_2018.pdf, rozmiar pliku: 707.36 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  ZAŁĄCZNIK nr 2 - do regulamiu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie- ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_2_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_07_08_2018.pdf, rozmiar pliku: 541.83 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  ZAŁĄCZNIK nr 3 - REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW-ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_3_regulamin_rekrutacji_do_zlobkow_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_21.10.2018.pdf, rozmiar pliku: 441.3 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  ZAŁĄCZNIK nr 4 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_4_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_21.10.2018.pdf, rozmiar pliku: 437.79 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-ARCHIWUM
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_2_07_2018.pdf, rozmiar pliku: 764.64 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  ZAŁĄCZNIK nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestn.pdf, rozmiar pliku: 676.18 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  ZAŁĄCZNIK nr 3 - REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_3_regulamin_rekrutacji_do_zlobkow_do_reg._rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_2019.pdf, rozmiar pliku: 524.56 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  ZAŁĄCZNIK nr 3 - REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_3_regulamin_rekrutacji_do_zlobkow_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_1.09.2018.pdf, rozmiar pliku: 443.33 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  ZAŁĄCZNIK nr 4 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_4_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_2_07_2018.pdf, rozmiar pliku: 445.67 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 56- ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_56_1.09.2018.pdf, rozmiar pliku: 439.62 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 57- ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_57_1.09.2018.pdf, rozmiar pliku: 438.81 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 58- ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_58_1.09.2018.pdf, rozmiar pliku: 438.49 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-ARCHIWUM
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_2019.pdf, rozmiar pliku: 752.64 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_ARCHIWUM
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_05_2019.pdf, rozmiar pliku: 796.83 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_ARCHIWUM
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha.pdf, rozmiar pliku: 509.28 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  ZAŁĄCZNIK nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha.pdf, rozmiar pliku: 519.81 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  ZAŁĄCZNIK nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_2019.pdf, rozmiar pliku: 756.23 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  ZAŁĄCZNIK nr 2 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_2_oswiadczenie_uczestnika_projektu_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha.pdf, rozmiar pliku: 372.19 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  ZAŁĄCZNIK nr 3 - REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_3_regulamin_rekrutacji_do_zlobkow_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha.pdf, rozmiar pliku: 316.13 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  ZAŁĄCZNIK nr 3 - REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW_ARCHIWUM_2
  (plik: zalacznik_nr_3_regulamin_rekrutacji_do_zlobkow_do_regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_2_07_2018.pdf, rozmiar pliku: 441.92 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  ZAŁĄCZNIK nr 3 - REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_3_regulamin_rekrutacji_do_zlobkow_2019_05.pdf, rozmiar pliku: 568.05 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  ZAŁĄCZNIK nr 4 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_4_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_05_2019.pdf, rozmiar pliku: 465 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  ZAŁĄCZNIK nr 4 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_4_umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 636.05 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  ZAŁĄCZNIK nr 4 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_4_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_do_reg._rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_zlobek_dla_malucha_2019.pdf, rozmiar pliku: 443.66 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 56_ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_56.pdf, rozmiar pliku: 440.1 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 57_ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_57_.pdf, rozmiar pliku: 439.05 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 58_ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_58.pdf, rozmiar pliku: 438.8 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 56_ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_56_2019.pdf, rozmiar pliku: 431.3 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 57- ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_57_2019.pdf, rozmiar pliku: 431.08 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA NR 58- ARCHIWUM
  (plik: harmonogram_rekrutacji_zl_58_2019.pdf, rozmiar pliku: 437.89 KB)
  Pobierz