Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 23 Września, 2010 - 14:31, admin

Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 13 307 596,58 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 11 298 707,14 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie:8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 
Jednostka realizująca projekt: m. st. Warszawa

Opis projektu:
W dniu 12.10.2009 r. m. st. Warszawa złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”, w związku z ogłoszonym naborem wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadającym orzeczenie równoważne, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, co jest zgodne z celem określonym w Działaniu 8.3
Dzięki realizacji projektu zostanie zakupionych 935 stanowisk (zestawów) komputerowych, w tym 35 wysoko specjalistycznych stanowisk, 900 trafi do gospodarstw domowych, w tym 600 standardowych zestawów komputerowych zostanie przekazanych dla osób niepełnosprawnych, 300 dla osób niewidzących oraz słabowidzących. W celu obsługi stanowisk wysokospecjalistycznych przewiduje się zorganizowanie 7 Centrów Informatycznych. Będą to miejsca ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dn. 27 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

____________________________________________________________________________

Dn. 4 czerwca 2012 r. Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło rekrutację uczestników do projektu.

Zgłaszać mogą się osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnik otrzyma na okres co najmniej 5 lat: bezpłatny dostęp do Internetu, zestaw komputerowy, bezpłatny serwis sprzętu i wsparcie techniczne, szkolenie
z podstawowej obsługi komputera.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć do 14 sierpnia 2012 r. (pon.-pt. w godz. 8.00-15.30) w: Biurze Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój nr 22 lub Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, ul. Andersa 5, w punkcie informacyjnym.

 

Formularz oraz regulamin dostępne są także na: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, www.scon.waw.pl, www.niepelnosprawni.pl.

Więcej informacji: tel. (022) 443 14 67, e-mail: nt@um.warszawa.pl