Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 9 Lipca, 2020 - 09:18, mwieczorek

niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych

Projekt pn. niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Priorytet 1: Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Cel szczegółowy 1.2  Podnoszenie umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w celu wspierania  innowacji gospodarczych i społecznych w regionach Europy Środkowej

 

Celem projektu jest wypracowanie modelu usług opiekuńczych dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Nazwa projektu: niCe-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych

Beneficjent: miasto stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 2 117 580,55 €

Poziom dofinansowania całego projektu z Funduszy UE: 1 764 999,08 €

Wartość projektu m.st Warszawa: 223 162,25

Poziom dofinansowania projektu m.st Warszawa z Funduszy UE: 189 687,91 €

Jednostka realizująca projekt:  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Centrum Alzheimera

 

 

Projekt niCE-life  realizowany jest w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca sierpnia 2022 r. W projekcie uczestniczy 10 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej. Są to: Dzielnica Petržalka - miasto stołeczne Bratysława (Słowacja, Lider projektu), Politechnika w Brnie (Czechy), Szpital Uniwerytecki w Ołomuńcu (Czechy), Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Słowacja), LEPIDA SCPA (Włochy), Lokalny Urząd Zdrowia w Bolonii (Włochy), Instytut Szpitalnictwa i Pomocy dla Osób Starszych (Włochy), Departament Opieki Domowej, Burgenland (Austria), miasto stołeczne Warszawa oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Słowenia).