Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 9 Lipca, 2020 - 09:18, mwieczorek

niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych

Projekt pn. niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Priorytet 1: Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Cel szczegółowy 1.2  Podnoszenie umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w celu wspierania  innowacji gospodarczych i społecznych w regionach Europy Środkowej

 

Celem projektu jest wypracowanie modelu usług opiekuńczych dla osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Nazwa projektu: niCe-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych

Beneficjent: miasto stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 2 117 580,55 €

Poziom dofinansowania całego projektu z Funduszy UE: 1 764 999,08 €

Wartość projektu m.st Warszawa: 223 162,25

Poziom dofinansowania projektu m.st Warszawa z Funduszy UE: 189 687,91 €

Jednostka realizująca projekt:  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Centrum Alzheimera

 

 

Projekt niCE-life  realizowany jest w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca sierpnia 2022 r. W projekcie uczestniczy 10 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej. Są to: Dzielnica Petržalka - miasto stołeczne Bratysława (Słowacja, Lider projektu), Politechnika w Brnie (Czechy), Szpital Uniwerytecki w Ołomuńcu (Czechy), Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (Słowacja), LEPIDA SCPA (Włochy), Lokalny Urząd Zdrowia w Bolonii (Włochy), Instytut Szpitalnictwa i Pomocy dla Osób Starszych (Włochy), Departament Opieki Domowej, Burgenland (Austria), miasto stołeczne Warszawa oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Słowenia).