Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 13 Września, 2011 - 09:05, redaktor

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 323 089,64 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 323 089,64 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2011-30.09.2012
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Funduszy Europejskich 

 

Celem głównym projektu było doskonalenie i rozwój zawodowy 100 osób – nauczycieli i nauczycielek warszawskiego systemu oświaty.

 

Cele szczegółowe projektu:

- rozwój umiejętności ICT nauczycieli/ nauczycielek w wieku 45+,

- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ nauczycielek w wieku 45+,

- wzmocnienie rozwoju indywidualnego nauczycieli/ nauczycielek w wieku 45+,

- zwiększenie możliwości do kształcenia i doskonalenia się,

- wzmocnienie pozycji na rynku pracy osób w wieku 45+,

- poprawa relacji nauczyciel – uczeń.

 

Grupą docelową projektu byli nauczyciele/ nauczycielki zatrudnieni w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Śródmieście. Projektem zostało objętych 100 osób w wieku 45+.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały kursy doskonalące z zakresu umiejętności ICT, które przygotowały uczestników do egzaminu z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL Core. Kursy obejmowały 150h szkoleniowych (45min) i prowadzone były w grupach 10. osobowych. Zgodnie z międzynarodowymi normami dotyczącymi zakresu szkoleń przygotowujących do zdawania egzaminu ECDL, zaplanowano następujące moduły:

1. Postawy technik informatycznych – 18h

2. Użytkowanie komputerów – 19h

3. Przetwarzanie tekstów – 25h

4. Arkusze kalkulacyjne – 23h

5. Bazy danych – 25h

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna – 24h

7. Usługi w sieciach informatycznych – 16h

 

Absolwenci kursów po zdaniu egzaminu otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core) uznawany przez kraje Unii Europejskiej. Poprzez udział w kursie komputerowym ECDL warszawscy nauczyciele nabyli umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych co przyczyniło się do ich lepszej pozycji na rynku pracy a także poprawiło relację uczeń-nauczyciel.

 

Umowa o dofinansowanie projektu "Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL" została podpisana w dniu 2 lutego 2011 roku przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Panią Marzenę Cendrowską.
Aneks do umowy został podpisany w dniu 16 grudnia 2011 roku przez Zastępcę Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, Pana Tomasza Pactwę.

 

Rekrutacja do projektu odbyła się w dniach: 31.10 - 21.11.2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków rekrutacji oraz uczestnictwa opisane zostały w załączonym "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa".

ZAPRASZAMY!!!

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.doc, rozmiar pliku: 174 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_zgloszeniowy_-_ecdl45.doc, rozmiar pliku: 127.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ankieta motywacyjna
  (plik: ankieta_motywacyjna.doc, rozmiar pliku: 161 KB)
  Pobierz