Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 13 Września, 2011 - 09:05, redaktor

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 323 089,64 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 323 089,64 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2011-30.09.2012
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Funduszy Europejskich 

 

Celem głównym projektu było doskonalenie i rozwój zawodowy 100 osób – nauczycieli i nauczycielek warszawskiego systemu oświaty.

 

Cele szczegółowe projektu:

- rozwój umiejętności ICT nauczycieli/ nauczycielek w wieku 45+,

- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ nauczycielek w wieku 45+,

- wzmocnienie rozwoju indywidualnego nauczycieli/ nauczycielek w wieku 45+,

- zwiększenie możliwości do kształcenia i doskonalenia się,

- wzmocnienie pozycji na rynku pracy osób w wieku 45+,

- poprawa relacji nauczyciel – uczeń.

 

Grupą docelową projektu byli nauczyciele/ nauczycielki zatrudnieni w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Śródmieście. Projektem zostało objętych 100 osób w wieku 45+.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały kursy doskonalące z zakresu umiejętności ICT, które przygotowały uczestników do egzaminu z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL Core. Kursy obejmowały 150h szkoleniowych (45min) i prowadzone były w grupach 10. osobowych. Zgodnie z międzynarodowymi normami dotyczącymi zakresu szkoleń przygotowujących do zdawania egzaminu ECDL, zaplanowano następujące moduły:

1. Postawy technik informatycznych – 18h

2. Użytkowanie komputerów – 19h

3. Przetwarzanie tekstów – 25h

4. Arkusze kalkulacyjne – 23h

5. Bazy danych – 25h

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna – 24h

7. Usługi w sieciach informatycznych – 16h

 

Absolwenci kursów po zdaniu egzaminu otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core) uznawany przez kraje Unii Europejskiej. Poprzez udział w kursie komputerowym ECDL warszawscy nauczyciele nabyli umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych co przyczyniło się do ich lepszej pozycji na rynku pracy a także poprawiło relację uczeń-nauczyciel.

 

Umowa o dofinansowanie projektu "Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL" została podpisana w dniu 2 lutego 2011 roku przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Panią Marzenę Cendrowską.
Aneks do umowy został podpisany w dniu 16 grudnia 2011 roku przez Zastępcę Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, Pana Tomasza Pactwę.

 

Rekrutacja do projektu odbyła się w dniach: 31.10 - 21.11.2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków rekrutacji oraz uczestnictwa opisane zostały w załączonym "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa".

ZAPRASZAMY!!!

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.doc, rozmiar pliku: 174 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_zgloszeniowy_-_ecdl45.doc, rozmiar pliku: 127.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ankieta motywacyjna
  (plik: ankieta_motywacyjna.doc, rozmiar pliku: 161 KB)
  Pobierz