Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Modernizacja Ronda Starzyńskiego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 29 Lipca, 2008 - 12:51, admin

Projekt nr Z/2.14/I/1.1.1/107/04 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 90,7 mln zł
Wkład własny m. st. Warszawy: 28,6 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 62,1 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie: 1.1.1 Infrastruktura drogowa
Okres realizacji: 10.08.2005 r. – 31.12.2007 r.
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich
Numer złożonego wniosku: Z/2.14/I/1.1.1/107/04

Opis projektu:

Projekt został zakończony - zgodnie z umową o dofinansowanie - w grudniu 2007 roku.

W Warszawie przewiduje się budowę 3 obwodnic: śródmiejskiej, wewnętrznej i zewnętrznej. Rondo Starzyńskiego stanowi istotny element obwodnicy śródmiejskiej po wschodniej stronie Wisły. Projekt zakładał modernizację istniejącego węzła komunikacyjnego funkcjonującego dotychczas jako jednopoziomowe rondo na skrzyżowaniu ulicy Starzyńskiego z ulicą Jagiellońską w Dzielnicy Praga Północ, w prawobrzeżnej części Warszawy. Modernizacja zakładała przebudowę istniejącego skrzyżowania jednopoziomowego typu rondo, na węzeł dwupoziomowy z bezkolizyjnym prowadzeniem ruchu na wprost dla ulicy Starzyńskiego. Przebudowa skrzyżowania objęła odcinek ulicy Starzyńskiego o długości 900 metrów, stanowiący drogę miejską biegnącą w terenie płaskim wraz z kapitalnym remontem istniejącej nawierzchni drogowej dostosowanej do klasy obciążeń KR6.

Celem projektu jest:

 • podniesienie zdolności przewozowej węzła o ok. 4000 poj.um./godz. i podniesienie poziomu swobody ruchu do warunków dobrych PSR II,
 • podniesienie bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie nowej organizacji ruchu i zmniejszenie ryzyka kolizji oraz wypadków dzięki rozdzieleniu skrzyżowania na 2 poziomy,
 • zmniejszenie uciążliwości ruchu dla środowiska.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja zmodernizowanego skrzyżowania do postaci dwupoziomowej miała następujący zakres:

 • ciąg ulicy Starzyńskiego (arteria prostopadła do Wisły łącząca się z Mostem Gdańskim) został wykonany w postaci dwukierunkowej estakady,
 • pod estakadą znajduje się dotychczasowe rondo w zmodernizowanej postaci przeznaczone dla ruchu pojazdów wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (arteria równoległa do Wisły i prostopadła do ul. Starzyńskiego) oraz dla realizacji manewrów skrętów w lewo pomiędzy ul. Starzyńskiego i Jagiellońską.

Ponadto w ramach projektu osiągnięte zostały następujące produkty:

 • zmodernizowany został odcinek drogi wraz z węzłem dwupoziomowym o długości 0,9 km,
 • wybudowano ekrany dźwiękochłonne na długość 1,43 km,
 • wybudowane zostały punkty świetlne,
 • budowa ścieżki rowerowej o powierzchni 2 280 m2,
 • montaż okien dźwiękochłonnych w liczbie 122,
 • przebudowa sieci wodociągowej o łącznej długości 579 m,
 • nowa nawierzchnia jezdni na odcinkach ziemnych 19 727 m2,
 • nowa nawierzchnia jezdni na konstrukcji estakady 5 260 m2.

W ramach inwestycji zrealizowano:

 • całość robót, związanych z estakada południową (umożliwi ona kierowcom bezkolizyjny przejazd przez Rondo Starzyńskiego w kierunku Ronda Żaba, na Bródno i Targówek),
 • całość robót konstrukcyjnych na estakadzie północnej,
 • roboty drogowe na włączeniach i wyłączeniach do ronda w poziomie terenu bez warstwy ścieralnej,
 • konstrukcje drogowe podjazdu i zjazdu z estakady południowej (w relacji z Wybrzeżem Helskim),
 • ścieżki rowerowe i chodniki na dojazdach i zjazdach z terenu,
 • umocnienie skarpy płytami ażurowymi od strony ogrodu zoologicznego wraz z wygrodzeniem skarpy,
 • roboty zieleniarskie po zachodniej stronie ronda,
 • umocnienie nasypu kolejowego,
 • wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Darwina 1A,
 • w całości przebudowę następującej infrastruktury technicznej: magistrali wodociągowej fi 300 i fi 800, gazociągu niskiego i średniego ciśnienia, przebudowę infrastruktury teletechnicznej i światłowodowej, przebudowę kabli energetycznych i tramwajowych,
 • przebudowę sieci trakcji tramwajowej,
 • odwodnienie jezdni i estakady południowej,
 • oświetlenie jezdni i estakad.

Otwarcie obiektu nastąpiło 9 sierpnia 2007r., po wcześniejszym zamontowaniu ekranów dźwiękochłonnych.

Projekt powiązany jest z następującymi projektami zgłaszanymi do Funduszy Strukturalnych UE:

 • Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP
 • Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej
 • Budowa autostrady nr 2 odcinek Skierniewice – Warszawa (Konotopa)
 • Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej
 • Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek IIC węzeł Marsa – Ostrobramska

oraz z projektami realizowanymi ze środków własnych m. st. Warszawy

 • Budowa Trasy Siekierkowskiej IIA od Wału Miedzeszyńskiego do węzła Bora Komorowskiego
 • Budowa Trasy Mostu Północnego
 • Rozbudowa ulicy Żołnierskiej.