Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 23 Września, 2010 - 13:21, admin

Projekt nr Z/2.14/I/1.4/1261/05 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 34,84 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17,36 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Poddziałanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury
Okres realizacji: 21.06.2006 r. - 31.12.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Numer złożonego wniosku: Z/2.14/I/1.4/1261/05

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście oraz fragmentów ul. Nowy Świat (od ul. Świętokrzyskiej do ul. Krakowskie Przedmieście) i ul. Miodowej (od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Senatorskiej).

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące zadania inwestycyjne:

  • modernizację i przebudowę nawierzchni jezdni i chodników,
  • podbudowy,
  • przebudowę instalacji elektroenergetycznych,
  • przebudowę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • odwodnienie ulicy,
  • oświetlenie ulicy,
  •  zieleń,
  • przebudowę przejścia pomiędzy UM a ASP.

Zadania objęte projektem unijnym pn. :Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście" obejmują modernizację i przebudowę nawierzchni chodników i jezdni.

Pozostałe w/w elementy przedsięwzięcia zostały sfinansowane z budżetu miasta.

Dla nadania ulicy jej odpowiedniej rangi - salonu Warszawy, przekształcono ją w deptak. Ulica została zawężona do 7 m (po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 m), poszerzono chodniki oraz zamknięto ulicę dla indywidualnego ruchu kołowego. Dopuszczono ruch komunikacji miejskiej, autokarów turystycznych i pojazdów uprzywilejowanych.  Zwiększyła się przestrzeń dla pieszych. Przebudowane zostało przejście podziemne dla pieszych na osi Uniwersytet Warszawski - Akademia Sztuk Pięknych - utworzono przejście naziemne, tworząc specyficzny klimat studenckiego miasteczka.

Nawierzchnia jezdni ul. Krakowskie Przedmieście oraz fragmentu ul. Miodowej została wykonana z kostki kamiennej granitowej, zaś ul. Nowy Świat z masy asfaltowej. Nawierzchnie chodników wykonano z płyt granitowych oraz granitowej kostki.
Łączna długość zmodernizowanej jezdni (ułożenie kostki granitowej, obniżenie krawężników) wynosi  1,14 km. Łącznie z chodnikami zmodernizowana powierzchnia zabytkowa wynosi 5,49 ha, z czego 4,16 ha jest przeznaczona dla pieszych i wykorzystywana na cele turystyczne i kulturalne, głównie do organizacji masowych imprez - festiwali i koncertów.

Na terenie realizacji Projektu została umieszczona tablica pamiątkowa, informująca o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wszystkie prace budowlane zostały zakończone i były prowadzone pod nadzorem osób posiadających uprawnienia konserwatorskie.