Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 29 Sierpnia, 2014 - 14:38, p.paradowski

Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

Projekt współfinansowany ze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 64 611 992,21 PLN
Wkład m.st. Warszawy
:  46 327 168,93 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy EOG i norweskich
: 18 284 823,28 PLN
Źródło dofinansowania
: Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
Program operacyjny
: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
Okres realizacji
: 13.06.2014 r. –  30.06.2017 r.
Jednostka realizująca projekt
: Muzeum Warszawy
Partnerzy: Miasto stołeczne Warszawa, Islenski baerinn ehf / Turf House.

Opis projektu:

Projekt obejmuje rewitalizację i rewaloryzację 11 zabytkowych kamienic, będących siedzibą Muzeum Historycznego m.st. Warszawy w celu ochrony przed degradacją i zniszczeniem. Ponadto konserwacji oraz digitalizacji poddane zostaną wybrane muzealia, tj. obrazy, grafiki oraz srebra. Muzeum planuje także stworzenie nowoczesnej infrastruktury dla pracowni digitalizacji w celu stworzenia cyfrowego odwzorowania cennych zabytków ruchomych, które dzięki nowym technologiom komunikacyjnym zostaną udostępnione większej ilości odbiorców.

Poszczególne elementy projektu są ze sobą spójne i nierozerwalne – wynikają z jednej strony z zaleceń i wskazań Konserwatora Zabytków, z drugiej zaś z konieczności dostosowania Muzeum do potrzeb współczesnego muzealnictwa.

Zakres rzeczowy projektu zwiększy atrakcyjność obiektu dla różnorodnych grup odbiorców, w tym także osób niepełnosprawnych oraz umożliwi przygotowanie bardziej zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Nowa koncepcja ekspozycji, ukazująca najciekawsze kolekcje i szczególne, unikatowe cechy posiadanych muzealiów, wpłynie na zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców Warszawy i turystów.

W ramach Projektu zostanie zrealizowany I etap ekspozycji stałej i ekspozycja czasowa.

Celem projektu jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie go dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania zabytków o znaczeniu ponadregionalnym, rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury, a także do zwiększenia atrakcyjności Warszawy dla mieszkańców i turystów.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2016, w samym centrum miasta w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach projektu nawiązane zostało partnerstwo z Partnerem z Islandii - Islenski baerinn ehf / Turf House.

27 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.