Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 5 Sierpnia, 2008 - 11:37, admin

Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP

Projekt nr SPOT/2.2/49/04 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 - 2006

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 49,8 mln zł
Wkład własny m. st. Warszawy: 12,5 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 37,3 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Transport
Priorytet: 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu
Okres realizacji: czerwiec 2005 r. – grudzień 2007 r.
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich
Numer złożonego wniosku: SPOT/2.2/49/04

Opis projektu:

Projekt został zakończony - zgodnie z umową o dofinansowanie - w grudniu 2007 roku.

Projekt stanowi większą część zadania dotyczącego modernizacji Alej Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Łopuszańskiej. Następnym realizowanym etapem jest projekt Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej, który również otrzymał dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Umowa o dofinansowanie drugiego etapu Modernizacji Alej Jerozolimskich została podpisana w dniu 6 grudnia 2007 r. na kwotę 9 mln zł.

Aleje Jerozolimskie leżą w jednym z głównych ciągów dróg krajowych, stanowią wylot w kierunku Krakowa i Katowic. Są połączeniem dla dróg krajowych nr 7 i 8 w ciągu ul. Prymasa Tysiąclecia i Trasy AK, a po zrealizowaniu połączenia z węzłem Opacz od węzła Łopuszańska są podstawowym ciągiem wylotowym z miasta w kierunku południowym.

Decyzja o modernizacji Alej Jerozolimskich została podjęta w związku z aktywizacją terenów inwestycyjnych przy trasie, a także poprzez powstanie nowych obiektów generujących ruch.

Inwestycja jest częścią obwodnicy etapowej, wpisującej się w plany budowy przez m. st. Warszawy m.in. trzech obwodnic: śródmiejskiej, centrum/etapowej i zewnętrznej dotyczących rozwoju sieci komunikacyjnej. Będzie to służyło rozprowadzeniu ruchu międzydzielnicowego oraz wyprowadzeniu ruchu regionalnego i krajowego poza centrum Warszawy. Obwodnica etapowa jest kluczowa dla rozprowadzenia ruchu z autostrady A2.

Realizacja inwestycji przyczyni się do wdrażania celów Działania 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, tj. zwiększenia spójności transportowej kraju oraz polepszenia dostępności przestrzennej Polski w układzie UE przez przebudowę miejskich odcinków dróg krajowych administrowanych przez samorządy.

Cykl realizacji inwestycji Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP wyniósł 21 miesięcy tj. od czerwca 2005 roku do marca 2007r.

Wszystkie prace związane z robotami budowlanymi zostały zrealizowane w marcu 2007 roku.

Wybudowano wiadukt drogowy w Alejach Jerozolimskich nad skrzyżowaniem z ulicami: Mszczonowska – Śmigłowca, którego długość wynosi 234 m. + dojazdy w murach oporowych na długość 100.5 m. + 140.5 m.=241.0 m. Przekrój poprzeczny wiaduktu: 2 jezdnie jednokierunkowe o szerokości 7.3 m. każda + pas dzielący o szerokości 2.0m.+ obustronne bezpieczniki o szerokości 1.8 m. każdy.

Na odcinku o długości 1234 m., objętym Kontraktem zostały wykonane następujące prace:

 • wykonano poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu (3x 3.50 m każdy),
 • wykonano wzmocnienie istniejących dwóch jezdni głównych do przenoszenia nacisków 11.5 KN/oś,
 • wykonano jezdnie boczne dla bezpośredniej obsługi przyległych obiektów handlowo - usługowych,
 • dokonano przebudowy skrzyżowania Alej Jerozolimskich z ul. Mszczonowską – Śmigłowca na skrzyżowanie typu rondo z sygnalizacją świetlną akomodacyjną,
 • wybudowano dwie ścieżki rowerowe i ułożono chodniki na całej długości trasy po obu stronach.

Wykonane zostały również wszystkie roboty towarzyszące związane z modernizacją Alej Jerozolimskich, w tym:

 • odwodnienie jezdni wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych,
 • przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
 • oświetlenie,
 • modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Aleje Jerozolimskie/ ul. Mszczonowską – ul. Śmigłowca,
 • urządzenie zieleni,
 • oznakowanie wg Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Projekt powiązany jest z innymi projektami:

 • Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej
 • Budowa Trasy Siekierkowskiej IIB odcinek od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej
 • Budowa Trasy Siekierkowskiej IIB na odcinku IIC węzeł Marsa – Ostrobramska
 • Budowa autostrady nr 2 odcinek Skierniewice – Warszawa (Konotopa)
 • Modernizacja Ronda Starzyńskiego.