Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu PKP do ul....

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 24 Lutego, 2009 - 14:26, admin

Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu PKP do ul. Łopuszańskiej

Projekt nr SPOT/2.2/130/05 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 - 2006

Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 69,8 mln zł
Wkład własny m. st. Warszawy: 60,8 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 9 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Transport
Priorytet: 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu
Okres realizacji: lata 2007 – 2008
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich
Numer złożonego wniosku: SPOT/2.2/130/05

Opis projektu:

W dniu 25 stycznia 2008 r. na początku i na końcu modernizowanego odcinka drogi zostały umieszczone tablice informacyjne informujące, że projekt jest częściowo finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 6 grudnia 2007 r. Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz -Waltz w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy i Pan Cezary Grabarczyk w imieniu Ministerstwa Infrastruktury podpisali Umowę o dofinansowanie projektu Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu PKP do ul. Łopuszańskiej ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją I etapu modernizacji Alej Jerozolimskich, który obejmował odcinek od Ronda Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP i stanowi II etap przebudowy Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej.

Celem inwestycji jest budowa dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Popularną, które zapewni bezpieczny i bezkolizyjny przejazd pojazdów tranzytowych i osobowych, a tym samym usprawni ruch w rejonie skrzyżowania oraz dostęp do istniejących punktów usługowych i zakładów pracy.

Projekt inwestycji przewiduje:

 • Podwyższenie parametrów technicznych drogi do klasy GP na modernizowanym odcinku,
 • Poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu (2 x 10,5 m),
 • Wzmocnienie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 11.5T/oś pojazdu,
 • Budowę estakady dla zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu ruchu tranzytowego na skrzyżowaniu z ul. Popularną, o przekroju dwie jezdnie jednokierunkowe z pasem rozdziału,
 • Przebudowę skrzyżowania – zapewnienie wydzielonych pasów do skrętów, na zasadzie skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją akomodacyjna,
 • Budowę jezdni obarczających, przeznaczonych do bezpośredniej obsługi obiektów handlowych i usługowych,
 • Budowę ścieżek rowerowych i chodników na całej długości przebudowanego odcinka.
Ponadto w projekcie ujęto przebudowę sieci energetycznej i kabli zasilających w zakresie kolidującym z przebudową ulicy, przebudowę urządzeń telefonicznych, wodociągu oraz przewodu gazowego.

Przez cały czas realizacji inwestycji były utrzymane po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Prace budowlane zakończyły się 31.07.2008 r.

Inżynier kontraktu zakończył prace 31.08.2008 r.

Projekt powiązany jest z innymi projektami:

 • Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP (etap I)
 • Budowa autostrady nr 2 odcinek Skierniewice – Warszawa (Konotopa)
 • Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej
 • Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek IIC węzeł Marsa – Ostrobramska
 • Modernizacja Ronda Starzyńskiego
 • Modernizacja Alej Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa