Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Matematyka dla Ciekawych Świata

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 19 Czerwca, 2012 - 15:23, szieba

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Wartość całkowita projektu: 223 563,70 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: 08.2011 – 12.2012
Jednostka realizująca projekt: Uniwersytet Warszawski
Partnerstwo: Miasto Stołeczne Warszawa
Cel główny projektu: Rozwój zainteresowań i kompetencji matematycznych-ICT uczniów zdolnych

Cele szczegółowe projektu:

 • rozwijanie najwyższych umiejętności matematycznych (wnioskowania, rozumienia i stosowania pojęć abstrakcyjnych w sytuacjach złożonych, modelowania)
 • nauka nowych technologii informatycznych
 • ukazywanie zastosowań matematyki we współczesnym świecie
 • wzrost pozytywnego nastawienia do matematyki i satysfakcji z radzenia sobie z zadaniami złożonymi wśród zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • rozwój współpracy UW ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych uczniów

Grupa docelowa:
Zdolni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic, wykazujący:

 • chęć rozwijania zainteresowań,
 • bardzo dobrze ugruntowane podstawy matematyki szkolnej.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Plakat_Matematyka dla Ciekawych Świata
  (plik: plakat_matematyka_dla_ciekawych_swiata_.jpg, rozmiar pliku: 399.32 KB)
  Pobierz