Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:26, p.paradowski

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga

Celem projektu jest objęcie opieką 100 dzieci od 20 tyg, życia do 3 lat w okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Wartość całkowita projektu: 2 113 896,20 PLN 
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 796 811,77 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Okres realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością nowego Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 (Dzielnica Ursus) w okresie realizacji projektu. Placówka dysponuje 96 miejscami organizacyjnymi w 3 grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym żłobka dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci. W związku z realizacją projektu „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga”, pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców spełnia warunki uczestnictwa w tym projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. Grupą docelową projektu jest 100 osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, którym udział w projekcie umożliwi lepsze godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Regulamin rekrutacji, harmonogram i Regulamin uczestnictwa w projekcie od 16 września 2013 r. są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179

Odnośniki:

Informacja o projekcie na stronie interntowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (adres internetowy: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179).