Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:20, p.paradowski

Celem projektu jest objęcie opieką 128 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wartość całkowita projektu: 2 528 329,67 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 149 080,22 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz  Społeczny
Program operacyjny: Program Operacyjny  Kapitał  Ludzki
Priorytet: I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Okres realizacji: 01.08.2013 – 31.12.2014
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością nowego Żłobka nr 47 przy ul. Chodeckiej 2 (Dzielnica Targówek) w okresie realizacji projektu. Placówka dysponuje 128 miejscami organizacyjnymi w 4 grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym żłobka dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci. W związku z realizacją projektu „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2”, pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców spełnia warunki uczestnictwa w tym projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. Grupą docelową projektu jest 128 osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy (w tym osoby niepełnosprawne) powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, którym udział w projekcie umożliwi lepsze godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Regulamin rekrutacji, harmonogram i Regulamin uczestnictwa w projekcie od  5 sierpnia 2013 r. są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179

Odnośniki:

Informacja o projekcie na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (adres internetowy: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179).