Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:29, p.paradowski

Celem projektu jest objęcie opieką 76 dzieci od 12 m-ca życia do 3 lat w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Wartość całkowita projektu: 1 301 998,41 PLN 
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 106 689,65 PLN 
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Okres realizacji: 01.02.2014 – 31.05.2015 
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością nowego Żłobka nr 49 przy ul. 6 Sierpnia 1/5 (Dzielnica Ursynów) w okresie realizacji projektu. Placówka dysponuje 76 miejscami organizacyjnymi w 3 grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym żłobka dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci. W związku z realizacją projektu „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia”, pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców spełnia warunki uczestnictwa w tym projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. Grupą docelową projektu jest 76 osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, którym udział w projekcie umożliwi lepsze godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Regulamin rekrutacji, harmonogram i Regulamin uczestnictwa w projekcie od 3 lutego 2014 r. są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179

Odnośniki:

Informacja o projekcie na stronie interntowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (adres internetowy: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179).