Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 20 Grudnia, 2013 - 09:49, epietr

Celem projektu jest objęcie opieką 123 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Wartość całkowita projektu: 4 428 084,82 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 763 872,10 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Czas realizacji projektu przewidziany jest na dwa lata. Środki będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością w latach 2013-2014 nowego żłobka o charakterze integracyjnym przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72. Placówka dysponuje 123 miejscami w 5 grupach wiekowych. Do każdej grupy jest przyjętych 1-3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ze specjalnymi potrzebami. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym żłobka dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci. Oprócz zapewnienia opieki profesjonalnej kadry opiekuńczo-wychowawczej, dzieci jak i rodzice mogą korzystać z dodatkowej specjalistycznej pomocy psychologów, logopedy, fizjoterapeuty i muzykoterapeuty. W związku z realizacją projektu „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka”, pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców spełnia warunki uczestnictwa w tym projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. W szczególności bierze się pod uwagę dzieci, których co najmniej jedno z rodziców posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.