Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul....

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:32, p.paradowski

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

Celem projektu jest objęcie opieką 59 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Wartość całkowita projektu: 1 360 601,67 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 156 511,42 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Okres realizacji: 01.10.2013 – 30.06.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością mini żłobka o charakterze integracyjnym przy ul. Nowogrodzkiej 75 (obecnie Żłobka nr 50 – Dzielnica Śródmieście). Placówka dysponuje 89 miejscami w 6 grupach wiekowych. Projektem objętych będzie 59 dzieci w 4 grupach wiekowych. Do każdej grupy będzie przyjętych 1-3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ze specjalnymi potrzebami. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym żłobka dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci. Oprócz zapewnienia opieki profesjonalnej kadry opiekuńczo-wychowawczej, dzieci jak i rodzice mogą korzystać z dodatkowej specjalistycznej pomocy psychologów, logopedy i terapeuty zajęciowego. W związku z realizacją projektu „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka Nowogrodzkiej 75”, pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców spełnia warunki uczestnictwa w tym projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. Grupą docelową projektu jest 59 osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy (w tym osoby niepełnosprawne) powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, którym udział w projekcie umożliwi lepsze godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Regulamin rekrutacji, harmonogram i Regulamin uczestnictwa w projekcie od 24 października 2013 r. są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179

Odnośniki:

Informacja o projekcie na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (adres internetowy: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179).