Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

LSW – dobry start, wspólna przyszłość

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Sierpnia, 2016 - 15:47, pszczesna

Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                        REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Jeśli:

 • mieszkasz na obszarze rewitalizowanym w dzielnicy m.st. Warszawy: Praga Pólnoc, Praga Południe, Targówek
 • chcesz rozwinąć umiejętności społeczne swoje i swoich bliskich
 • chcesz podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe
 • chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe
 • chcesz zapewnić swoim dzieciom pomoc w rozwoju i nauce

to zapraszamy Ciebie i Twoją rodzinę do udziału w naszym projekcie!

 

Przygotowaliśmy dla Was:

 • warsztaty umiejętności społecznych
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • zajęcia integracyjne dla rodzin
 • doradztwo prawno-finansowe
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia komputerowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe

 

Formularze zgłoszeniowe można wypełnić i złożyć w:

• Biurze Projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
ul. Wileńska 13/41, Warszawa
godziny otwarcia: poniedziałek-środa 9:00-16:00

• Placówkach Stowarzyszenia dla Rodzin
ul. Pszczyńska 26 m. 57, Warszawa
tel. (22) 253 49 47 lub 518 452 047, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-20:00,
ul. Ząbkowska 39 m. 1,2, Warszawa
tel. (22) 619 42 67, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13:00-20:00

• Klubie Złotego Wieku OPS Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. Jagiellońska 56, 04-468 Warszawa
tel. (22) 818 64 02, godziny otwarcia: w każdy wtorek 9:00-16:00.

Po złożeniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załącznikach na dole strony.

 

Więcej informacji dostępnych pod nr telefonu: 22 443 14 98 lub mailowo: dobrystart@um.warszawa.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 307 154,60 PLN
Wkład własny: 65 420,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 241 734,60 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
- Stowarzyszenie Mierz Wysoko
- Stowarzyszenie Monopol Warszawski
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
- Stowarzyszenie dla Rodzin

Opis projektu:

Cel główny projektu: reintegracja społeczna 110 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.st. Warszawy, w tym aktywizacja zawodowa 50 dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do zatrudnienia do 28.02.2018 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 110 os. w wieku 7-65 lat (50 os. w wieku 18-65 lat oraz 60 os. w wieku 7-17 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów 3 dzielnic Warszawy, objętych programem rewitalizacji – Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 01.04.2017 r.
  (plik: 01.04.2017_regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 247.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 obowiązujący od 26.09.16 - Formularz zgłoszeniowy do projektu "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: 26.09.16_r._zalacznk_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 393.02 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
  (plik: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_spelnieniu_kryteriow_grupy_docelowej_do_projektu_lsw_-_dobry_start_wspolna_pr.pdf, rozmiar pliku: 173.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z PO PŻ
  (plik: zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_o_korzystaniu_niekorzystaniu_z_po_pz.pdf, rozmiar pliku: 174.02 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_uczestnika_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 198.19 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_nr_5_-oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.pdf, rozmiar pliku: 179.49 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. dostarczenia dokumentów w ramach projektu "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: zalacznik_nr_6_-_oswiadczenie_dot._dostarczenia_dokumentow_w_ramach_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlos.pdf, rozmiar pliku: 173.73 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 7 obowiązujący od 08.06.2017 - umowa uczestnictwa w projekcie
  (plik: 01.06.2017_zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 237.56 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 6.12.2016 r.
  (plik: 6.12.2016_regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 245.44 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 11.10.2016 r.
  (plik: 11.10._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 434.32 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 08.09.2016 r.
  (plik: 08.09._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 244.92 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 22.08.2016 r.
  (plik: 22.08._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 244.95 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 245.01 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  ARCHIWUM_Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: zalacznk_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 205.03 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  ARCHIWUM_Załącznik nr 7 - Umowa uczestnictwa w projekcie "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 201.42 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  ARCHIWUM Załącznik nr 7 - Umowa uczestnictwa w projekcie LSW obowiązuje od 28.11.2016 r.
  (plik: 28.11.2016_zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_lsw.pdf, rozmiar pliku: 208.93 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  ARCHIWUM_Załącznik nr 7 obowiązujący od 15.05.2017 - umowa uczestnictwa w projekcie
  (plik: 15.05.2017_zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 239.24 KB)
  Pobierz