Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Lepszy start na Ursynowie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 17 Października, 2017 - 10:46, bgolab

Projekt pn. „Lepszy start na Ursynowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 749 841,90 PLN

Wkład własny: 53 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 696 541,90PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2  Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja United  Way Polska

Opis projektu:

Cel główny projektu: Indywidualne i kompleksowe wsparcie 60 osób  w wieku 6-18 lat z obszaru Służewca, pogranicza dzielnic Ursynów i Mokotów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczegółności mieszkańców nowo powstałego osiedla socjalnego przy ul. Kłobuckiej do 31.08.2019 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 6-18 lat z pogranicza Dzielnic Ursynów  oraz Mokotów m.st. Warszawy, z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: regulamin.pdf, rozmiar pliku: 321.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy z załącznikami
  (plik: formularz_zgloszeniowy.pdf, rozmiar pliku: 417.01 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Umowa uczestnictwa z załącznikami
  (plik: umowa_uczestnictwa.pdf, rozmiar pliku: 422.86 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: 18.10.2017_regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_ursynow.pdf, rozmiar pliku: 309.17 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  ARCHIWUM_Formularz zgłoszeniowy z załącznikami
  (plik: 18.10.2017_formularz_zgloszeniowy_ursynow.docx, rozmiar pliku: 66.2 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  ARCHIWUM_Umowa uczestnictwa z załącznikami
  (plik: 29.03.2018_umowa_uczestnictwa_ursynow.pdf, rozmiar pliku: 333.57 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  ARCHIWUM_Umowa uczestnictwa z załącznikami
  (plik: 18.10.2017_umowa_uczestnictwa_ursynow.pdf, rozmiar pliku: 400.44 KB)
  Pobierz