Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Lepszy start na Ursynowie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 17 Października, 2017 - 10:46, bgolab

Projekt pn. „Lepszy start na Ursynowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 749 841,90 PLN

Wkład własny: 53 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 696 541,90PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2  Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja United  Way Polska

Opis projektu:

Cel główny projektu: Indywidualne i kompleksowe wsparcie 60 osób  w wieku 6-18 lat z obszaru Służewca, pogranicza dzielnic Ursynów i Mokotów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczegółności mieszkańców nowo powstałego osiedla socjalnego przy ul. Kłobuckiej do 31.08.2019 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 6-18 lat z pogranicza Dzielnic Ursynów  oraz Mokotów m.st. Warszawy, z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: regulamin.pdf, rozmiar pliku: 321.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy z załącznikami
  (plik: formularz_zgloszeniowy.pdf, rozmiar pliku: 417.01 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Umowa uczestnictwa z załącznikami
  (plik: umowa_uczestnictwa.pdf, rozmiar pliku: 422.86 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  (plik: 18.10.2017_regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_ursynow.pdf, rozmiar pliku: 309.17 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  ARCHIWUM_Formularz zgłoszeniowy z załącznikami
  (plik: 18.10.2017_formularz_zgloszeniowy_ursynow.docx, rozmiar pliku: 66.2 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  ARCHIWUM_Umowa uczestnictwa z załącznikami
  (plik: 29.03.2018_umowa_uczestnictwa_ursynow.pdf, rozmiar pliku: 333.57 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  ARCHIWUM_Umowa uczestnictwa z załącznikami
  (plik: 18.10.2017_umowa_uczestnictwa_ursynow.pdf, rozmiar pliku: 400.44 KB)
  Pobierz