Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Lepszy start dla „zawodowca"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 9 Października, 2012 - 09:05, redaktor

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

LEPSZY START DLA „ZAWODOWCA”

W dniu 30 września 2012r. pomyślnie zakończono realizację projektu „Lepszy start dla „zawodowca””. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie powstało 25 nowych firm.

 

W ramach realizacji projektu opublikowano również Przewodnik – Jak założyć własną firmę w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Przewodnika poniżej, w plikach do pobrania. Publikacja zawiera wiele cennych, praktycznych porad dla początkującego przedsiębiorcy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

W dniu 30 września 2012r. pomyślnie zakończono realizację projektu „Lepszy start dla „zawodowca””. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie powstało 25 nowych firm. W ramach realizacji projektu opublikowano również Przewodnik – Jak założyć własną firmę w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Przewodnika poniżej, w plikach do pobrania. Publikacja zawiera wiele cennych, praktycznych porad dla początkującego przedsiębiorcy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Lista Wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Lepszy start dla „zawodowca””  w wyniku rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej.


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zasady rozliczania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
  (plik: rozliczenie_jednorazowej_dotacji_zawodowiec.zip, rozmiar pliku: 437.75 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zasady rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego
  (plik: rozliczenie_podstawowego_wsparcia_pomost_zawodowiec.zip, rozmiar pliku: 237.43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Szkolenie z zasad rozliczania
  (plik: szkolenie_rozliczanie_zawodowiec14.10.ppt, rozmiar pliku: 1026.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Prezentacja ze spotkania organizacyjnego w dniu 19 maja 2011 r.
  (plik: Zawodowiec_Prezentacja.ppt, rozmiar pliku: 383.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Prezentacja - konkurs biznesplanów - spotkanie 6 lipca 2011 r.
  (plik: Prezentacja_Lepszy_start__06_07_2011.ppt, rozmiar pliku: 349.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy
  (plik: Harmonogram.xls, rozmiar pliku: 115 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  WYTYCZNE dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2
  (plik: WYTYCZNE_dla_Beneficjentow_ubiegajacych_sie_o_wsparcie_w_ramach_Dzialania_6.2.doc, rozmiar pliku: 912.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Regulamin Komisji Oceny Wniosków
  (plik: Regulamin_KOW_Lepszy_start_dla_zawodowca_aktualny.doc, rozmiar pliku: 177.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Pobierz
 10. 10.
  Pobierz
 11. 11.
  Pobierz
 12. 12.
  Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dotacji rozwojowej
  (plik: Zalacznik_1wniosek_o_przyznanie_dotacji_rozwojowej_Lepszy_start_dla_zawodowca_-wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 132 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Załącznik 2 Wzór - biznes plan
  (plik: Zalacznik_nr_2_wzor_-__biznes_plan_Lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 434.5 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Załącznik nr 3 Oświadczenia o kwalifikowalności
  (plik: Zalacznik_nr_3_oswiadczenia_o_kwalifikowalnosci_Vat_-wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 114.5 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Załącznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
  (plik: Zalacznik_nr_4_harmonogram_rzecz_finansowy_Lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 283 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Załącznik nr 5 Wsparcie pomostowe
  (plik: Zalacznik_nr_5_wsparcie_pomostowe_podstawowe_Lepszy_start_dla_zawodowca_-_wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 126.5 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Załącznik nr 6 Wzór - karta oceny formalnej
  (plik: Zalacznik_nr_6_wzor_karty_oceny_formalnej_Lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 121 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Załącznik nr 7 Umowa - udzielenie dotacji rozwojowej
  (plik: Zalacznik_nr_7_umowa_-_udzielenie_dotacji_rozwojowej_Lepszy_start_dla_zawodowca_-_wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 167.5 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Załącznik nr 7.1. Zestawienie dokumentów księgowych
  (plik: Zalacznik_7.1_zestawienie_dokumentow_ksiegowych_Lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 129.5 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Załącznik nr 8 Umowa - udzielenie podstawowego wsparacia pomostowego
  (plik: Zalacznik_nr_8_umowa_-_udzielenie_podstawowego_wsparcia_pomostowego_Lepszy_start_dla_zawodowca_-_wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 145.5 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Załącznik nr 9 Weksel
  (plik: Zalacznik_nr_9_weksel_Lepszy_start_dla_zaowdowca_wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 117.5 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Załącznik nr 10
  (plik: Zalacznik_nr_10.doc, rozmiar pliku: 123 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Załącznik nr 11 Instrukcja weksla
  (plik: Zalacznik_11_-_instrukcja_weksla_lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 116 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Oświadczenie o założeniu działalności gospodarczej
  (plik: Zalacznik_nr._27_-_Oswiadczenie_o_zalozeniu_dzialalnosci_gospodarczej.doc, rozmiar pliku: 134.5 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Oświadczenie o warunkach ubiegania się o srodki
  (plik: Zalacznik_nr._28_-_oswiadczenie_o_wraunkach_ubiegania_sie_o_srodki_finansowe.doc, rozmiar pliku: 134 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Prezentacja nr 1
  (plik: zawodowiec_prezentacja_06.10.2011.ppt, rozmiar pliku: 325.5 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Prezentacja nr 2
  (plik: zawodowiec_prezentacja_szkolenia.ppt, rozmiar pliku: 530 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Rozliczenie projektu cz.1
  (plik: wniosek_w_spr._aneksu_do_umowy_dotacyjnej_1.doc, rozmiar pliku: 23 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Rozliczenie projektu cz.2
  (plik: karta_zmian_harmonogramu_rzeczow_-_finansowego_zawodowiec.xls, rozmiar pliku: 280 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Harmonogram szkoleń
  (plik: harmonogram_szkolen_aktualny_21-11-2011.pdf, rozmiar pliku: 45.73 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Prezentacja 14.12.2011
  (plik: zawodowiec_prezentacja_141220111.pdf, rozmiar pliku: 1251.88 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Zdjęcie 1
  (plik: dsc_0084.jpg, rozmiar pliku: 5751.26 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Zdjęcie 2
  (plik: dsc_0085.jpg, rozmiar pliku: 5964 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Zdjęcie 3
  (plik: dsc_0101.jpg, rozmiar pliku: 5612.96 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Wniosek o oprzedłużone wsparcie
  (plik: wniosek_o_przedluzone_wsparcie_zawodowiec.doc, rozmiar pliku: 130.5 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  wzór wypełnienia części D załącznika nr 4
  (plik: wzor_wypelnienia_cz.d_zal._4_do_wniosku-form.inf_.doc, rozmiar pliku: 183.5 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Załącznik 3 do wniosku
  (plik: zal.3_do_wniosku-opis_syt.ekonom-finans_zawodowiec.doc, rozmiar pliku: 153 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Załącznik 4 do wniosku
  (plik: zal._4_do_wniosku-form.inf_z_rozp.doc, rozmiar pliku: 278 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Załącznik 5 do wniosku
  (plik: zal._5_do_wniosku-osw._o_niekorzyst.z_in.sr_.publ_..doc, rozmiar pliku: 136.5 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Regulamin Komisji - przyznającej przedłużone wsparcie pomostowe
  (plik: regulamin_kow_przedluzona_zawodowiec.doc, rozmiar pliku: 178 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Załącznik nr 1 do regulaminu Komisji - przyznającej przedłużone wsparcie pomostowe
  (plik: zalacznik_nr_1_do_regulaminu_kow_o_przedluzone_deklaracja_poufnosci_i_bezstronnosci_zawodowi.doc, rozmiar pliku: 147 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji - przyznającej przedłużone wsparcie pomostowe
  (plik: zalacznik_nr_2_do_regulaminu_kow_o_przedl__karta_oceny_formalnej_wniosku_o_przedl_pomost.doc, rozmiar pliku: 119 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Załącznik nr 3 do Regulaminu Komisji - przyznającej przedłużone wsparcie pomostowe
  (plik: zalacznik_nr_3_do_regulaminu_kow_o_przedl_karta_oceny_merytorycznejwniosku_o_przedl_pom.doc, rozmiar pliku: 168.5 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  Regulamin fazy doradczo - inwestycyjnej
  (plik: regulamin_fazy_doradczo_inwes_zaw-290811.doc, rozmiar pliku: 241.5 KB)
  Pobierz
 45. 45.
  Wzór umowy - przedłużone wsparcie
  (plik: wzor_umowy_przedluzone_wsparcie_zawodowiec.doc, rozmiar pliku: 164.5 KB)
  Pobierz
 46. 46.
  Przewodnik – Jak założyć własną firmę w Warszawie
  (plik: jak_zalozyc_wlasna_firme_w_warszawie_wersja_internetowa.pdf, rozmiar pliku: 3464.33 KB)
  Pobierz