Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Lepszy start dla „zawodowca"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 9 Października, 2012 - 09:05, redaktor

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

LEPSZY START DLA „ZAWODOWCA”

W dniu 30 września 2012r. pomyślnie zakończono realizację projektu „Lepszy start dla „zawodowca””. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie powstało 25 nowych firm.

 

W ramach realizacji projektu opublikowano również Przewodnik – Jak założyć własną firmę w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Przewodnika poniżej, w plikach do pobrania. Publikacja zawiera wiele cennych, praktycznych porad dla początkującego przedsiębiorcy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

W dniu 30 września 2012r. pomyślnie zakończono realizację projektu „Lepszy start dla „zawodowca””. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie powstało 25 nowych firm. W ramach realizacji projektu opublikowano również Przewodnik – Jak założyć własną firmę w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Przewodnika poniżej, w plikach do pobrania. Publikacja zawiera wiele cennych, praktycznych porad dla początkującego przedsiębiorcy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Lista Wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Lepszy start dla „zawodowca””  w wyniku rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej.


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zasady rozliczania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
  (plik: rozliczenie_jednorazowej_dotacji_zawodowiec.zip, rozmiar pliku: 437.75 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zasady rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego
  (plik: rozliczenie_podstawowego_wsparcia_pomost_zawodowiec.zip, rozmiar pliku: 237.43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Szkolenie z zasad rozliczania
  (plik: szkolenie_rozliczanie_zawodowiec14.10.ppt, rozmiar pliku: 1026.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Prezentacja ze spotkania organizacyjnego w dniu 19 maja 2011 r.
  (plik: Zawodowiec_Prezentacja.ppt, rozmiar pliku: 383.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Prezentacja - konkurs biznesplanów - spotkanie 6 lipca 2011 r.
  (plik: Prezentacja_Lepszy_start__06_07_2011.ppt, rozmiar pliku: 349.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy
  (plik: Harmonogram.xls, rozmiar pliku: 115 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  WYTYCZNE dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2
  (plik: WYTYCZNE_dla_Beneficjentow_ubiegajacych_sie_o_wsparcie_w_ramach_Dzialania_6.2.doc, rozmiar pliku: 912.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Regulamin Komisji Oceny Wniosków
  (plik: Regulamin_KOW_Lepszy_start_dla_zawodowca_aktualny.doc, rozmiar pliku: 177.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Pobierz
 10. 10.
  Pobierz
 11. 11.
  Pobierz
 12. 12.
  Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dotacji rozwojowej
  (plik: Zalacznik_1wniosek_o_przyznanie_dotacji_rozwojowej_Lepszy_start_dla_zawodowca_-wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 132 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Załącznik 2 Wzór - biznes plan
  (plik: Zalacznik_nr_2_wzor_-__biznes_plan_Lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 434.5 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Załącznik nr 3 Oświadczenia o kwalifikowalności
  (plik: Zalacznik_nr_3_oswiadczenia_o_kwalifikowalnosci_Vat_-wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 114.5 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Załącznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
  (plik: Zalacznik_nr_4_harmonogram_rzecz_finansowy_Lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 283 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Załącznik nr 5 Wsparcie pomostowe
  (plik: Zalacznik_nr_5_wsparcie_pomostowe_podstawowe_Lepszy_start_dla_zawodowca_-_wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 126.5 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Załącznik nr 6 Wzór - karta oceny formalnej
  (plik: Zalacznik_nr_6_wzor_karty_oceny_formalnej_Lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 121 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Załącznik nr 7 Umowa - udzielenie dotacji rozwojowej
  (plik: Zalacznik_nr_7_umowa_-_udzielenie_dotacji_rozwojowej_Lepszy_start_dla_zawodowca_-_wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 167.5 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Załącznik nr 7.1. Zestawienie dokumentów księgowych
  (plik: Zalacznik_7.1_zestawienie_dokumentow_ksiegowych_Lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 129.5 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Załącznik nr 8 Umowa - udzielenie podstawowego wsparacia pomostowego
  (plik: Zalacznik_nr_8_umowa_-_udzielenie_podstawowego_wsparcia_pomostowego_Lepszy_start_dla_zawodowca_-_wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 145.5 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Załącznik nr 9 Weksel
  (plik: Zalacznik_nr_9_weksel_Lepszy_start_dla_zaowdowca_wersja_24.06.2011.doc, rozmiar pliku: 117.5 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Załącznik nr 10
  (plik: Zalacznik_nr_10.doc, rozmiar pliku: 123 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Załącznik nr 11 Instrukcja weksla
  (plik: Zalacznik_11_-_instrukcja_weksla_lepszy_start_dla_zawodowca.doc, rozmiar pliku: 116 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Oświadczenie o założeniu działalności gospodarczej
  (plik: Zalacznik_nr._27_-_Oswiadczenie_o_zalozeniu_dzialalnosci_gospodarczej.doc, rozmiar pliku: 134.5 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Oświadczenie o warunkach ubiegania się o srodki
  (plik: Zalacznik_nr._28_-_oswiadczenie_o_wraunkach_ubiegania_sie_o_srodki_finansowe.doc, rozmiar pliku: 134 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Prezentacja nr 1
  (plik: zawodowiec_prezentacja_06.10.2011.ppt, rozmiar pliku: 325.5 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Prezentacja nr 2
  (plik: zawodowiec_prezentacja_szkolenia.ppt, rozmiar pliku: 530 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Rozliczenie projektu cz.1
  (plik: wniosek_w_spr._aneksu_do_umowy_dotacyjnej_1.doc, rozmiar pliku: 23 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Rozliczenie projektu cz.2
  (plik: karta_zmian_harmonogramu_rzeczow_-_finansowego_zawodowiec.xls, rozmiar pliku: 280 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Harmonogram szkoleń
  (plik: harmonogram_szkolen_aktualny_21-11-2011.pdf, rozmiar pliku: 45.73 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Prezentacja 14.12.2011
  (plik: zawodowiec_prezentacja_141220111.pdf, rozmiar pliku: 1251.88 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Zdjęcie 1
  (plik: dsc_0084.jpg, rozmiar pliku: 5751.26 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Zdjęcie 2
  (plik: dsc_0085.jpg, rozmiar pliku: 5964 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Zdjęcie 3
  (plik: dsc_0101.jpg, rozmiar pliku: 5612.96 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Wniosek o oprzedłużone wsparcie
  (plik: wniosek_o_przedluzone_wsparcie_zawodowiec.doc, rozmiar pliku: 130.5 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  wzór wypełnienia części D załącznika nr 4
  (plik: wzor_wypelnienia_cz.d_zal._4_do_wniosku-form.inf_.doc, rozmiar pliku: 183.5 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Załącznik 3 do wniosku
  (plik: zal.3_do_wniosku-opis_syt.ekonom-finans_zawodowiec.doc, rozmiar pliku: 153 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Załącznik 4 do wniosku
  (plik: zal._4_do_wniosku-form.inf_z_rozp.doc, rozmiar pliku: 278 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Załącznik 5 do wniosku
  (plik: zal._5_do_wniosku-osw._o_niekorzyst.z_in.sr_.publ_..doc, rozmiar pliku: 136.5 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Regulamin Komisji - przyznającej przedłużone wsparcie pomostowe
  (plik: regulamin_kow_przedluzona_zawodowiec.doc, rozmiar pliku: 178 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Załącznik nr 1 do regulaminu Komisji - przyznającej przedłużone wsparcie pomostowe
  (plik: zalacznik_nr_1_do_regulaminu_kow_o_przedluzone_deklaracja_poufnosci_i_bezstronnosci_zawodowi.doc, rozmiar pliku: 147 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji - przyznającej przedłużone wsparcie pomostowe
  (plik: zalacznik_nr_2_do_regulaminu_kow_o_przedl__karta_oceny_formalnej_wniosku_o_przedl_pomost.doc, rozmiar pliku: 119 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Załącznik nr 3 do Regulaminu Komisji - przyznającej przedłużone wsparcie pomostowe
  (plik: zalacznik_nr_3_do_regulaminu_kow_o_przedl_karta_oceny_merytorycznejwniosku_o_przedl_pom.doc, rozmiar pliku: 168.5 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  Regulamin fazy doradczo - inwestycyjnej
  (plik: regulamin_fazy_doradczo_inwes_zaw-290811.doc, rozmiar pliku: 241.5 KB)
  Pobierz
 45. 45.
  Wzór umowy - przedłużone wsparcie
  (plik: wzor_umowy_przedluzone_wsparcie_zawodowiec.doc, rozmiar pliku: 164.5 KB)
  Pobierz
 46. 46.
  Przewodnik – Jak założyć własną firmę w Warszawie
  (plik: jak_zalozyc_wlasna_firme_w_warszawie_wersja_internetowa.pdf, rozmiar pliku: 3464.33 KB)
  Pobierz