Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 14 Maja, 2015 - 15:27, p.paradowski

Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

Projekt ” Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 079 155,67 zł 

Wkład m.st. Warszawy:  331 155,67 zł 

Wartość dofinansowania: 748 000 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie: 6.1 Kultura

Okres realizacji: 1.01.2014 r. –  30.06.2015 r.  

Beneficjent: m.st. Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy

 

Opis projektu:

Praga-Północ to jedna z najstarszych dzielnic Warszawy. Przez warszawiaków jest postrzegana stereotypowo, jako obszar kumulacji negatywnych zjawisk: wysokiego poziomu ubóstwa wśród mieszkańców, niskiego poziomu edukacyjnego, intelektualnego i emocjonalnego, pogłębiających się dysproporcji w dostępie do wiedzy oraz szkolnictwa podstawowego. Jednak z drugiej strony – dzięki niepowtarzalnemu klimatowi – staje się coraz bardziej popularna wśród kręgów artystycznych i turystów. Mimo objęcia tego obszaru ochroną konserwatorską, przez wiele lat nie podejmowano żadnych działań w celu zachowania i zabezpieczenia wielu cennych obiektów stanowiących element dziedzictwa kulturowego Pragi i całej Warszawy. Wiele zabytkowych i ważnych dla układu urbanistycznego dzielnicy obiektów znajduje się w chwili obecnej w złym stanie. Szansą na przełamanie niekorzystnych tendencji są działania pozwalające na poprawę jakości życia, mające wpływ na wykorzystywanie cennych pod względem kulturowym, społecznym i turystycznym obszarów miejskich Warszawy. Służyć temu ma niniejszy projekt, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego na warszawskiej Pradze dzięki realizacji następujących zadań:

  1. Modernizacja Placu Hallera
  2. Poprawa dostępności Domu Kultury Praga dla osób niepełnosprawnych
  3. Wirtualna wycieczka po Pradze w technice 3D
  4. Wirtualne spacery po Pradze „Cztery pory roku”

Działania realizowane w ramach projektu mają charakter kompleksowy. Obejmują zarówno modernizację infrastruktury, jak i działania pozwalające w sposób interaktywny poznać historię i dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi. Wirtualna wycieczka po Pradze w 3D oraz wirtualne spacery to propozycje zupełnie nowe w ofercie kulturalnej Warszawy. Pozwolą osobom zainteresowanym na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym warszawskiej Pragi.

Każdy z udostępnionych na stronie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (www.praga-pn.waw.pl) spacerów rozwija odrębny wątek tematyczny zachęcając do fascynującej podróży w czasie. Wirtualny spacer „Praga postindustrialna” to wędrówka śladami fundamentów praskiej tożsamości – szlakiem fabryk i zakładów przemysłowych, z których część dzięki adaptacji i dostosowaniu do nowych funkcji stanowi ważny element rewitalizacji Pragi. W niepowtarzalny klimat Starej Pragi wprowadza też spacer „Kamienice z duszą” prezentujący najpiękniejsze zabytkowe budynki mieszkalne Pragi-Północ. Jej tradycje wielokulturowe prezentuje z kolei wycieczka „Praga trzech kultur”, udowadniając, że to jedyne miejsce w Warszawie, w którym tak intensywnie krzyżują się kultury i religie. Odrębny spacer został poświęcony „Praskim Judaicom” – śladom obecności na warszawskim prawym brzegu społeczności żydowskiej, która miała nieoceniony wpływ na rozwój tej części miasta.

I wreszcie fascynujący spacer „Trzeci wymiar Pragi”, który zabierając nas w przeszłość posługuje się nowoczesną technologią fotografii trójwymiarowej wywołując iluzję przeniesienia się w przestrzeni na miarę XXI wieku. Zobaczymy Pragę z lotu ptaka i zagłębimy się w jej zaułki podziwiając detale architektoniczne zachowujące świadectwo dawnej świetności Dzielnicy i dyskretnie obserwując życie jej mieszkańców.

Realizacja projektu stworzy nową ofertę programową zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i turystów z kraju i zagranicy. Nowy, wyremontowany Plac Hallera stanie się atrakcyjnym punktem spotkań, miejscem ożywionej działalności społeczno-gospodarczo-kulturalnej. Z uwagi na stały wzrost zainteresowania historią i kulturą tej części miasta, będzie stanowić oczekiwane uzupełnienie dotychczasowej oferty.

 

13 maja 2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.