Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 14 Maja, 2015 - 15:27, p.paradowski

Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

Projekt ” Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 079 155,67 zł 

Wkład m.st. Warszawy:  331 155,67 zł 

Wartość dofinansowania: 748 000 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie: 6.1 Kultura

Okres realizacji: 1.01.2014 r. –  30.06.2015 r.  

Beneficjent: m.st. Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy

 

Opis projektu:

Praga-Północ to jedna z najstarszych dzielnic Warszawy. Przez warszawiaków jest postrzegana stereotypowo, jako obszar kumulacji negatywnych zjawisk: wysokiego poziomu ubóstwa wśród mieszkańców, niskiego poziomu edukacyjnego, intelektualnego i emocjonalnego, pogłębiających się dysproporcji w dostępie do wiedzy oraz szkolnictwa podstawowego. Jednak z drugiej strony – dzięki niepowtarzalnemu klimatowi – staje się coraz bardziej popularna wśród kręgów artystycznych i turystów. Mimo objęcia tego obszaru ochroną konserwatorską, przez wiele lat nie podejmowano żadnych działań w celu zachowania i zabezpieczenia wielu cennych obiektów stanowiących element dziedzictwa kulturowego Pragi i całej Warszawy. Wiele zabytkowych i ważnych dla układu urbanistycznego dzielnicy obiektów znajduje się w chwili obecnej w złym stanie. Szansą na przełamanie niekorzystnych tendencji są działania pozwalające na poprawę jakości życia, mające wpływ na wykorzystywanie cennych pod względem kulturowym, społecznym i turystycznym obszarów miejskich Warszawy. Służyć temu ma niniejszy projekt, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego na warszawskiej Pradze dzięki realizacji następujących zadań:

  1. Modernizacja Placu Hallera
  2. Poprawa dostępności Domu Kultury Praga dla osób niepełnosprawnych
  3. Wirtualna wycieczka po Pradze w technice 3D
  4. Wirtualne spacery po Pradze „Cztery pory roku”

Działania realizowane w ramach projektu mają charakter kompleksowy. Obejmują zarówno modernizację infrastruktury, jak i działania pozwalające w sposób interaktywny poznać historię i dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi. Wirtualna wycieczka po Pradze w 3D oraz wirtualne spacery to propozycje zupełnie nowe w ofercie kulturalnej Warszawy. Pozwolą osobom zainteresowanym na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym warszawskiej Pragi.

Każdy z udostępnionych na stronie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (www.praga-pn.waw.pl) spacerów rozwija odrębny wątek tematyczny zachęcając do fascynującej podróży w czasie. Wirtualny spacer „Praga postindustrialna” to wędrówka śladami fundamentów praskiej tożsamości – szlakiem fabryk i zakładów przemysłowych, z których część dzięki adaptacji i dostosowaniu do nowych funkcji stanowi ważny element rewitalizacji Pragi. W niepowtarzalny klimat Starej Pragi wprowadza też spacer „Kamienice z duszą” prezentujący najpiękniejsze zabytkowe budynki mieszkalne Pragi-Północ. Jej tradycje wielokulturowe prezentuje z kolei wycieczka „Praga trzech kultur”, udowadniając, że to jedyne miejsce w Warszawie, w którym tak intensywnie krzyżują się kultury i religie. Odrębny spacer został poświęcony „Praskim Judaicom” – śladom obecności na warszawskim prawym brzegu społeczności żydowskiej, która miała nieoceniony wpływ na rozwój tej części miasta.

I wreszcie fascynujący spacer „Trzeci wymiar Pragi”, który zabierając nas w przeszłość posługuje się nowoczesną technologią fotografii trójwymiarowej wywołując iluzję przeniesienia się w przestrzeni na miarę XXI wieku. Zobaczymy Pragę z lotu ptaka i zagłębimy się w jej zaułki podziwiając detale architektoniczne zachowujące świadectwo dawnej świetności Dzielnicy i dyskretnie obserwując życie jej mieszkańców.

Realizacja projektu stworzy nową ofertę programową zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i turystów z kraju i zagranicy. Nowy, wyremontowany Plac Hallera stanie się atrakcyjnym punktem spotkań, miejscem ożywionej działalności społeczno-gospodarczo-kulturalnej. Z uwagi na stały wzrost zainteresowania historią i kulturą tej części miasta, będzie stanowić oczekiwane uzupełnienie dotychczasowej oferty.

 

13 maja 2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.