Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

IMAGEEN – Improvement of Methodologies and Governance of European...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 23 Września, 2010 - 14:15, admin

IMAGEEN – Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG IVC

Informacje dotyczące projektu:
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość dofinansowania: 545 761, 84 zł
Program operacyjny: Europejska Współpraca Terytorialna
Typ: Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C
Priorytet: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy
Działanie: Przedsiębiorczość i MSP
Okres realizacji: 1.01.2010 - 31.08.2012

Opis projektu:

Miasto Stołeczne Warszawa przystąpiło razem z 6 innymi miastami europejskimi – Lyonem (Francja), Monachium (Niemcy), Turynem (Włochy), Grenadą (Hiszpania), Goteborgiem (Szwecja), Birmingham (Wielka Brytania) do realizacji międzynarodowego projektu pt. IMAGEEN – Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network”. Partnerem wiodącym projektu jest Izba Handlowa z Lyon.

Ogólnym celem programu INTERRG IVC jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobieganiu ryzyk, a także wkładu w unowocześnienie gospodarki oraz wzrost konkurencyjności w Europie.

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego jest jednym z głównych tematów dyskusji na szczeblu europejskim. W związku z tym, celem głównym projektu IMAGEEN jest wzrost efektywności polityki Unii Europejskiej dotyczącej przedsiębiorczości. Projekt ma na celu poprawę zarządzania tą polityką na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim.

Założeniem projektu jest uzyskanie szerszego obrazu na temat rozwoju przedsiębiorczości, zdiagnozowanie lokalnego rynku małych i średnich przedsiębiorstw, ich aktywności, potencjału. Ważnym aspektem projektu jest wypracowanie instrumentów wsparcia dla już istniejących firm oraz dla przedsiębiorców zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W trakcie szerokiej współpracy, partnerzy projektu, za pomocą wspólnego systemu monitorowania będą identyfikować, analizować, ulepszać i przekazywać lokalne dobre praktyki dotyczące zarządzania polityką przedsiębiorczości oraz jej wpływu na wzrost gospodarczy i społeczny.

Centralne działania projektu zebrane są w tzw. Komponencie wymiany doświadczeń, którego koordynatorem jest Warszawa. W ramach trwania projektu, od stycznia 2010 r. do sierpnia 2012 r., zorganizowanych będzie siedem wizyt studyjnych, międzynarodowych seminariów i konferencji. Spotkania te będą okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania i metod wsparcia przedsiębiorstw, zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do poprawy lokalnych polityk dot. przedsiębiorców. Najlepsze wypracowane praktyki będą rozpowszechniane w krajach partnerskich. Pierwsza wizyta studyjna odbyła się 9. i 10. lutego w Lyonie, kolejna 7. i 8. czerwca odbyła się w Warszawie. Podczas spotkania w Warszawie przedstawiciele miasta zapoznali partnerów projektu z dobrymi praktykami dot. wsparcia przedsiębiorczości realizowanymi przez Urząd m.st. Warszawy – Projektem Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, Projektem Warszawa Potencjałem Innowacji, działaniami Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, którego udziałowcem jest miasto. Podczas pobytu w Warszawie partnerzy projektu mieli również okazję zapoznać się z działaniami Centrum Rozwoju Technologii i Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej oraz Punktów Konsultacyjno Informacyjnych dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej działających w dzielnicy Ursynów i Śródmieście w ramach projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu. Następna wizyta studyjna odbędzie się w Goteborgu 2 i 3 grudnia 2010 roku.

Namacalnym produktem projektu IMAGEEN będzie wspólnie wypracowany podręcznik z opisem najlepszych praktyk oraz możliwości ich transferu w różnych krajach europejskich.